ARTICOLUL ZILEIEDITORIALE

In Cautarea Fericirii

Goana aproape sălbatică după fericire îi determină astăzi pe oameni să facă orice. Ignoranţa îi face pe mulţi să creadă că fericirea este un “ceva” care poate fi obţinut prin mijloace materiale, sau care depinde de poziţia socială a vreunui om. În realitate fericirea este mult mai mult decât atât. Este cunoscută celor mai mulţi povestea împăratului nefericit care a fost sfătuit să îmbrace cămaşa unui om fericit pentru a ajunge şi el la starea mult dorită. După căutări stăruitoare în care împăratului nu i-a fost dat să întâlnească oameni cu adevărat fericiţi, împăratul se opreşte lângă un cioban care cânta din fluier şi care în sfârşit se declară a fi cu adevărat fericit. Spre marea dezamăgire a împăratului care era gata să cumpere cu bani grei cămaşa acestui fericit în care credea el că stă secretul fericirii, află cu stupoare că fericitul cioban nici măcar nu avea cămaşă.

Fericirea deplină nu poate fi obţinută prin formule abracadabrice, nici prin eforturi stăruitoare, nici prin bani şi nici prin vreun alt mijloc inventat de mintea omenească. Adevărata fericire şi reţeta ei stă în mâna lui Dumnezeu, Creatorul omului şi al întregului Univers, despre care ne spune Scriptura că este direct interesat să dea fericirea şi reţeta ei fiecăruia dintre cei ce se îndreaptă spre El şi recunosc că El ştie cel mai bine cum poate omul să fie fericit cu adevărat.

De fapt scopul pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ a fost acela de a da oamenilor posibilitatea să fie fericiţi. Condiţia sine qua non a fericirii este legată de ascultarea de Dumnezeu şi de poruncile lui. Înţeleptul Solomon, omul care a alergat după fericire mai toată viaţa lui, trage linie în dreptul tuturor căutărilor sale zicând “totul este deşertăciune”. Cu alte cuvinte, zadarnice sunt toate aceste căutări care vor să găsească fericirea în altă parte decât în Dumnezeu. De fapt însuşi Solomon, la sfârşitul vieţii sale, ostenit de căutarea fericirii, rosteşte un cuvânt de profundă învăţătură către cei ce furaţi de mirajul fericirii o caută în orice loc numai acolo unde se găseste ea nu: “Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.” (Eclesiastul 12: 13)

Predica de pe munte, compendiumul învăţăturilor lăsate nouă de Mântuitorul, începe tocmai cu prezentarea reţetei divine pentru fericire. Astfel, Domnul Isus Cristos prezintă calităţile celui ce este fericit prin faptul că trăieşte o viaţă după voia lui Dumnezeu. În acest sens putem deosebi şapte calităţi ale omului care înţelege că fericirea nu poate fi un bun câştigat prin metode străine de Dumnezeu, ci că ea stă numai în mâna Celui ce s-a jertfit pentru fericirea omului.

Există astfel patru calităţi pasive, adică calităţi pe care le capătă omul care se apropie de Dumnezeu şi care se lasă modelat de harul divin, calităţi prin care Dumnezeu îl ajută pe om să se apropie de El.

  1. Ferice de cei săraci în duh. Sărăcia în duh este rezultatul lucrării Duhului Sfânt , care îl face pe cel păcătos să-şi recunoască condiţia şi să înţeleagă că are nevoie de un Mântuitor.
  2. Ferice de cei ce plâng. Duhul Sfânt îl aduce pe păcătos într-o stare de regret pentru păcatele săvârşite, îl face să plângă pentru păcat, şi în acest fel să capete iertarea din mâna lui Dumnezeu.
  3. Ferice de cei blânzi. Această calitate îl aduce pe păcătosul iertat în starea de om a cărui voinţă este predată în mâna Domnului şi prin Duhul Sfânt capătă un caracter modelat de mâna dumnezeiască.
  4. Ferice de cei flamânzi şi însetaţi după neprihănire. Dumnezeu prin Duhul Sfânt schimbă dorinţele şi direcţia căutătorului de fericire divină, dându-i un nou sistem de valori.

Omul care posedă aceste patru calităţi, este acum un creştin, un om nou, un om care a experimentat naşterea din nou. El se află într-o relaţie bună cu Dumnezeu şi prin urmare un beneficiar al fericirii de sorginte divină.

Există de asemenea un set de trei calităţi active pe care creştinul va trebui să le aibă în vederea rămânerii lui în fericire. Dumnezeu vrea ca omul să beneficieze de o fericire care rămâne, o fericire care durează pentru totdeauna. În acest sens Domnul Isus Cristos recomandă şi acest set de trei fericiri care-l vor ţine pe credincios pentru totdeauna fericit.

  • Ferice de cei miloşi. Creştinul este chemat să manifeste milă, adică să fie un om iertător cu cei din jurul lui, să fie gata să-i înţeleagă pe fraţii lui şi astfel să îtreţină o bună relaţie cu aceştia.
  • Ferice de cei cu inima curată. Relaţia creştinului cu sine însuşi trebuie să fie una în care acesta va fi totdeauna veghetor ca nu cumva să intervină duplicitatea în viaţa lui.
  • Ferice de cei împăciuitori. Aceasta vizează relaţia creştinului cu cei ce nu sunt împăcaţi cu Dumnezeu şi astfel va căuta să-i aducă pe cei necredincioşi la pacea cu Dumnezeu făcându-se un propovăduitor al păcii.

Sigur că un om care posedă aceste calităţi este un om căruia Dumnezeu însuşi îi garantează fericirea, o fericire care nu depinde de circumstanţe, o fericire care are în vedere atât prezentul, cât şi viitorul. Este fericirea pe care a avut-o Pavel şi Sila, atunci când picioarele le erau puse în butuci, mîinile în lanţuri şi au fost aruncaţi într-o închisoare întunecoasă în care spre surprinderea multora, ei cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. (vezi Fapte 16: 23-25) Prigonirile despre care a vorbit Domnul Isus în aceeaşi predică, nu sunt altceva decât o consecinţă firească a unui caracter schimbat de Dumnezeu, însă aceste prigoniri nu pot afecta nicidecum fericirea pe care o dăruieşte Dumnezeu.

A fi, sau a nu fi fericit, nu mai este o întrebare pentru cei ce caută fericirea în mâna lui Dumnezeu. Scopul dintotdeauna al Domnului a fost acela de a-i vedea fericiţi pe toţi cei ce cu dragoste au fost făcuţi de mâna Lui. El, Creatorul ştie cum se capătă fericirea, este în stare să o dea şi doreşte să o dea celor ce în goana lor după fericire vor înţelege să se oprească lângă El-IZVORUL FERICIRII.

Articol scris de Nelu Filip

Te astept in fiecare luni pentru noi articole.

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

3 Comments

Lasă un răspuns

Back to top button
%d blogeri au apreciat: