EDITORIALE

Fii un tanar curat intr-o lume murdara

1 Timotei 4:12 “Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi:
în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie”.

Un tânăr curat, într-o lume murdară…oare chiar atât de imposibil poate fii? Din păcate în zilele noastre nu mai putem gasi exemple nici măcar în biserici şi atunci…totuşi cum putem fii tineri curaţi în lumea aceasta care se duce cu viteză spre flăcările iadului? Cum să fim lumini, când în jurul nostru este atâta beznă? Cum să fim exemple bun, când în biserici gasim doar exemple negative?
În primul rând, pentru a putea fii exemple curate, în lumea aceasta murdară, trebuie să cunoaştem foarte bine Cuvântul Domnului care ne ste călăuză şi ne spune exact ce şi cum trebuie să facem.

FII UN TÂNĂR CARE CUNOŞTE LEGA DOMNULUI ŞI O ÎMPLINEŞTE

Iosua 1:8 ne spune: “Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune”.
Zi şi noapte, în orice vreme trebuie să cugetăm la Cuvântul Domnului. De ce? Pentru ca este un Cuvânt viu şi lucrător, pentru că în el găsim înţelepciunea Lui Dumnezeu şi pentru că îndreptându-ne după Cuvântul Lui nu vom fii daţi niciodată de ruşine în faţa lumii.
Psalmi 1:1-3 „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit”.
Un tânăr care practică cu adevărat Cuvântul Domnului în viaţa lui, niciodata nu va intra în anturaje nepotrivite, niciodata nu va asculta sfatul celor răi, şi niciodată nu va merge pe aceeaşi cale cu cei care hulesc Numele Dumnezeului nostru. Un astfel de tânăr îşi găseşte mereu plăcerea în Legea Domnului, şi în viaţa lui de va vedea roadele împlinirii Cuvântului. Tânărul care în cunoaşte în mod personal pe Dumnezeu, v-a avea zilnic părtăşie cu El, şi când începe o viaţă nouă cu Isus o va trăi până la sfărşitul zilelor. Doamne ajută-ne să fim astfel de tineri, cu inima predată total Ţie şi Chipul Tău Doamne să se oglindească în viaţa noastră prin trăirea de zi cu zi!!!
Cum pot să fiu un tânăr curat? Răspunsul ni-l dă chiar Biblia în PSALMUL 119:9 „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.” Atâta vreme cât ne îndreptăm doar după Cuvântul Său, vom putea fii cu adevărat tineri curaţi într-o lume murdara. DOAMNE AJUTĂ-NE LA ACEASTA.
FII UN TÂNĂR CHIBZUIT

CHIBZUIT (conf. DEX) = care judecă o situaţie, socotit, cumpănit, înţelept, etc.
Cum pot fii un tânăr chibzuit? PROVERBE 14:15 „Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge”. Ca şi tânăr creştin chibzuit, iei bine seama la tot ce este în jurul tău, orice vorbă o cântăreşti bine şi iei seama la umblarea ta în orice clipă a vieţii.
ECLESIASTUL 11:9-10 „Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Goneşte orice necaz din inima ta, şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare”. Pentru tot ce vom face, pentru tot ce vom zice, într-o zi vom da socoteală în Faţa Domnului. Domnul nu vine să ne ia de mână şi să ne poarte în lumină. El lasă la libera noastră alegre pe ce căi mergem în tinereţea noastră DAR cunoscând Cuvântul Lui, şi cunoscundu-L pe El în mod personal, vom da scoteală de tot ce facem. Dacă am hotărât să pornim cu Domnul pe calea îngustă, trebuie să fim cu luare aminte la calea aceasta, pentru că pe ea nu vom găsi niciodată plăceri şi deşertăciuni, este o cale plină de spini, de obstacole, este o cale grea şi puţin sunt cei ce merg pe ea, dar odată porniţi pe această cale nu este drum de întoarcere. Aceasta este calea care duce în sus, şi atunci când suferinţa şi dezamăgirea ne copleşeste inima, să ne gândim la un singur lucru: la sfârşitul alergării noastre Dumnezeu ne aşteapt cu braţele deschis, de va ştege lacrima din ochi şi ne va da Cununa Veşniciei care niciodată nu se va veşteji.
Întrebarea mea este: merită să mergem pe căile alese de inima noastră? Merită să ne pierdem timpul pe distracţii? Merită să ne veselim inima cu toate murdariile lumii? Care va fii răsplata noastră daca mergem pe căile lumii? Va fii doar o bucurie de moment, un entuziasm şi nimeni niciodata nu ne va putea da în schimb văţă veşnică, decât Acel care este Calea, Adevărul şi Viaţa, SLAVĂ LUI!
Eclesiastul 12:1 „Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţei tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii, când vei zice: „Nu găsesc nici o plăcere în ei”. De ce să umblăm în anii tinereţii cu Dumnezeu? Poate mulţi zic: „Suntem prea ocupaţi, avem şcoală de făcut, trebuie să mă căsătoresc, avem afaceri, avem femilii, nu avem noi timp de Domnul, nu azi…lasă că citim noi Biblia la pensie…” Mă doare când aud aceste vorbe inconştinete. De unde vom ştii că ziua de mâine este a noastră? De unde ştim că mâine dimineaţă ne vom mai ridica din pat? De ce suntem atât de ocupaţi când este vorba de Făcătorul nostru? Câtă vreme se zice: „ASTĂZI” să nu ne împietrim inimile dragi tineri ci să ne aducem aminte de Dumnezeul nostru, să ne facem timp de El. ASTĂZI cât suntem tineri să luăm seama la căile noastre, ASTĂZI să lucrăm pentru Domnul, ASTĂZI să ne punem la dispoziţia Lui, şi să-L lăsăm pe El să ne modeleze şi să lucreze la caracterul nostru.
2 Corinteni 7:1 „Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu”.

--

FII UN TÂNĂR CARE FUGE DE POFTELE ŞI ISPITELE TINEREŢII

2 TIMOTEI 2:22 „Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”. „FUGI” zice Biblia, nu sta pe loc să te năpădească ispitele şi poftele. Atunci când ne aflăm în primejdie care e primul lucru ce îl facem? FUGA!! Dacă un câine vrea să ne muşte, ce vom face? Stăm pe loc? Nu cred…Primul lucru v-a fii să o luăm la fugă cât ne ţin picioarele. Dacă vom sta pe loc, sau o luam la pas, cu siguranţă vom fii muşcaţi. Tot aşa este şi cu ispita…Noi nu putem opri ispita să vină la noi, însă putem orpi păcatul să nu-şi facă cuib în vieţile noastre. Dacă fugim de păcat, şansele ca el să ne încolţească scad. Dar atunci când ne complacem în păcat şi în poftele tinereţii riscăm să ne depărtăm pentru totdeuna de Domnul. Dar căutând pe Domnul dintr-o inimă curată, în viaţa noastră se va vedea curăţie, credinţă, dragostea şi pacea.
Proverbe 1:10 „Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!” Să nu ne lăsăm biruiţi de rău, ci să biruim răul prin bine. Răul din viaţa nostră vine de la Diavol, care luptă să ne căştige pentru el. Şi Biblia ne spune în EFESENII 6:12 „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”.
Cum vom birui poftele şi ispitele tinereţii? Fugind şi luptând împotriva lor. Cum putem lupta împotriva Diavolului? EFESENI 6:13-18 „De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune…”

FII UN TÂNĂR CARE SE FEREŞTE DE CURVIE

►Poti dona prin: BT Pay si Revolut - 0763631321 - https://revolut.me/crestintotal ►Paypal - https://www.paypal.com/paypalme/crestintotalro

Una din cele 10 Porunci ne spune foarte clar, Exodul 20:14 „Să nu preacurveşti”. Oare aceste porunci au fost valabile doar în ziele lui Moise, iar în zilele noastre nu mai au nici o însemnătate? De ce acceptăm atât de uşor păcatul?
MATEI 5:27-28 „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui”.
1 CORINTENI 6:12-20 „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncările sunt pentru pântece, şi pântecele este pentru mâncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa. Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă, este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El. Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu Sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care Sunt ale lui Dumnezeu.
Să ne ferim tinereţea de curvie…este un lucru atât de vital în viaţa ca să fim lumini într-o lume murdară. În jurul nostru lumea trăieşte în păcat, şi este dureros că noi tinerii care cunoaştem Cuvântul Lui Dumnezeu cu privire la curvie şi pofte, acceptăm atât de uşăr să ne complacem în păcat. Cu toată jena vă spun că am văzut în Casa Domnului „creştini” care trăiesc în curvie. Soţi „creştini” care îşi înşeală soţia…tineri „creştini” cărora li se pare normal că convieţuiască împreună înainte de căsătorie. De ce ni se par toate aceste lucruri „normale”? Când Domnul ne spune că „cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său” noi de ce nu ascultăm? Suntem chemaţi să fim tineri creştini curaţi într-o lume murdară. Suntem chemaţi să împlinim legea Domnului, nu să o trecem cu vederea. Suntem chemaţi la o viaţă de sfinţenie. Şi dacă până azi nu ma trăit „curat”, mă rog ca Domnul să pune pe inimile noastre să luăm o decizie cu privire la viaţa nostră. Fiecare domeni al vieţii noastre să fie dedicat în totalitate Domnului.

FII UN TÂNĂR CARE SE ÎNCREDE TOTAL ÎN DOMNUL

PROVERBE 16:3 „Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile”. PSALMUL 37:5 „ Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra”. Când va lucra Domnul în viaţa noastră? Atunci când noi ne vom încrede pe deplin în El şi îl vom lăsa la cârma vieţii noastre.
Suntem tineri, suntem frumoşi, poate nu suferim de nici o boală, poate nu trecem zilnic prin necazui şi încercări, poate nu ne-a murit cineva drag, poate nu am căzut nici un examen până acum, poate avem o viaţă ”roz”, dar ma macină o întrebare: CUM STAM CU VIAŢA DE CREŞTINI? Cum suntem noi în relaţia cu Dumnezeu? Vorbim noi in fiecare zi cu Cel ce ne-a creat? Stăm noi oare de vorbă cu Domnul inimii noastre? Trăim noi tinereţea noastră în vorbe şi în fapte exact aşa cum Domnul ne cere? Dedicăm timp din viaţa noastră să lucrăm pentru Domnul? Găsim noi plăcere în legea Domnului? Oare ce zice Domnul despre noi azi? Suntem noi oare tineri după inima Lui?
Aş dori ca fiecare din noi să cugetăm la aceste întrebări, să ne cercetăm viaţa, să o rupem cu păcatul şi să zicem: DOAMNE, SUNTEM TINERI ŞI SUNTEM LA DISPOTIŢIA TA TOATĂ VIAŢA, AMIN!

SĂ MĂ CONDUCI TU

Vreau ca Dumnezeu
Să mă conducă mereu,
Vreau ca mâna Sa
Să fie zilnic asupra mea.

Vreau să mă conduci la greu,
Vreau să mă conduci la bine!
Vreau să Te ascult Dumnezeu
Nicicând să nu mai trăiesc fără Tine.

Te rog să cobori în inima mea
Te rog să mă cercetezi azi pe mine.
Să fiu sădit adânc în dragostea Ta
Nimic să nu mă despartă de Tine.

Să pui lumină Doamne
În ochii mei murdari,
Să pui un duh statornic
Pe calea înspre Rai.

Sfinţeşte-a mea fiinţă
Să pot să Te privesc.
Şi spală-mă în sânge,
Să pot să Te-ntâlnesc.

Să mă conduci Tu Doamne,
Eu asta îmi doresc.
Să fiu cu Tine-n slavă
Să pot să Te măresc.

Articol si poezie scrise de Flory Pătru
te astept in fiecare sambata pentru un nou articol dar si pentru poezie

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

8 Comments

 1. Da este greu sa fi un TANAR CURAT INTR-O LUME MURDARA si singuri nu am putea sa ne tinem curati dar avem un TATA care ne iubeste si ne ajuta sa trecem prin aceasta lume murdara ..curati…. e foarte important sa treci prin lume aceasta plina de mizerii.. curat si sa fi cu adevarat fericit….. de multe ori ne gandim ca lumea ne ofera poate multe lucruri importante frumoase(asa le vedem)… dar aceste lucruri sunt false….

  Am fost intr-o zi la ceva neamuri de a lu cumnatamea si nu sunt crestini ei…si seara au zis catre mine hai sa iesim sa ne plimbam.prin sat ei avand 15, 18 si 22 de ani…m-am dus cu ei si inaintea unei cladiri mi-au spus ca ei la discoteca vor sa mearga… le-am spus ca este ok dar nu pot intra cu ei in acest loc eu stau afara imi gasesc eu ceva de facut….si eu fiind la ei musafir se simteau ei naspa sa ma lase singur si tot trageau de mine haide ..si eu iar nu si iar nu…apoi nu stiu de ce dar am zis catre ei ok intru stam 2 minute la un suc si iesim afara….. am intrat ne-am luat cate un suc nu a trecut un minut si am iesit afara…… am iesit afara din acest loc si i-am MULTUMIT DOMNULUI PT CA AM INTRAT IN ACEST LOC NUMIT DISCOTECA…… stiu ca va intrebati cum se poate spune un asemenea lucru dar…. AM IESIT AFARA FIIND CEL MAI FERICIT TINAR INTRAND IN ACEST LOC …… intrand acolo am vazut o muzica infernala ….. injuraturi peste injuraturi …cand era muzica toata lumea dansa si incerca sa impresioneze cu prostia cat de mult……betivi ..oameni fara minte….batai….. afara cand am iesit am vazut 2 fetite de 12-13 anisori si 8-9 baieti intre varstele 18-23 incercand sa le vrajeasca sa profite de pe ele….. AM IESIT AFARA SI AM ZIS DOAMNE ITI MULTUMESC CA MI-AI ARATAT CAT DE IMPORTANT E SA FI UN TINAR PE PLACUL DOMNULUI CA NU SUNT ORB CA ACESTI TINERI ……CA AM O FERICIRE PE CARE NICIUN TINAR DIN ACEL LOC NU O AVEA……… DIN ACEL MINUT CAT AM STAT ACOLO NU REGRET NICIO SECUNDA PT CA DUMNEZEU MI-A ARATAT CAT DE PRETIOS SUNT EU…CA EU AM ADEVARATA BUCURIE IN INIMA ……..

  DOAMNE ITI MULTUMESC PT CA TU ESTI ACELA CE NE DARUIESTI ADEVARATA DRAGOSTE ADEVARATA FERICIRE ADEVARATA IUBIRE…. DAR SA NE RUGAM DOMNULUI CA SA LE DESCHIDA OCHII MULTOR TINERI CARE SUNT ORBITI DE ACESTE PLACERI LUMESTI….. AMIN

 2. Da, Domnul sa deschida ochii tinerilor ,sa aiba mila de sufletele celor , care sint orbiti de placerile lumesti . Amin Amin !!

 3. Cit de adevarat sint cuvintele acestea.
  Sa fii cutrat in mijlocul intunericului a veacului acestuia nu e deloc usor dar cu Domnul vom birui.
  Nui destul intelegema NUI
  Sa crezi doar in singele LUI
  Sa te-n chini sa postesti sa alergi
  Nui destul dupa DOMNUL sa mergi
  E nevoi ca -n proputi ungher
  S-al prefaci intr-o dira de cer

  Si-n tacuteleti stari sufletesti
  CU ISUS CA ISUS SA TRAIESTI!

 4. Domnul sa ne ajute sa fim modele, si Domnul sa atinga inimile tinerilor sa-L caute cu adevarat, si fie constienti ca adevarata fericire e numai la ISUS!!!
  Fiti binecuvantati toti cei care ati citit acest articol, si ma rog ca Domnul sa va atinga in mod placut cu prezenta Lui in viata voastra!!
  Domnul sa va faca lumini in locul unde v-a pus!!! AMIN!!!

 5. vreau sa iubesc pe domnul mai mult decat orice dar lupta e grea dar nu voi lasa diavolul sa-mi fure inima dumnezeu sa va binecuvinteze si mergeti pe caile domnului pt ca pana nu dai cu capu nu-ti dai seama de puterea domnului caci doar el ne poate salva din lumea asta crunta si nedreapta si plina de rautati domnul fie cu voi.

 6. da…chiar e greu!!cand vin atatia ispite ….

  DAR gandestete k la toata lumea vine ispita nu doar la tineri.cand stii k e greu sa nu faci cv(sa nu cazi in ispita) roagate Domnului caci el te ajuta!!
  amin!

  GBU pe toti

 7. Suzaaa, nimic nu e greu cand stai lipit de Dumnezeu cu toata fiinta ta!!! Prin El putem birui orice ispita!! Cand te simti ispitita, roaga-te Domnului si EL iti vine in ajutor…caci nu ne va ajunge nici o ispita care sa fie peste puterile noastre!!! Domnul e cu noi…si EL ne-a promis ca pana la sfarsitul veacului nu ne va parasi nici o clipa!!!!

  DOMNUL SA VA BINECUVINTEZE PE TOTI SI SA VA TINA IN BRATUL SAU AMIN AMIN AMIN!!!!

Lasă un răspuns

Back to top button
%d blogeri au apreciat: