ANUNTURIComunicate

Comunicat Familia Furdui: Oficialii Jugendamt Heidekreis nu sunt persoane de cuvânt și nu au interesul să ajute cu adevărat familia Furdui, așa cum le cere legea.

Dragi susținători ai familiei Furdui,

Oficialii Jugendamt Heidekreis nu sunt persoane de cuvânt și nu au interesul să ajute cu adevărat familia Furdui, așa cum le cere legea. Aceasta este adevărul care a devenit cât de poate de evident imediat după intervenția sfidătoare și abuzivă de pe 26 aprilie 2021, adevăr care este întărit și în prezent.

La scurt timp după mobilizarea extraordinară a comunităților europene în Walsrode pe 27 februarie, avocații familiei Furdui au lansat un apel public către Jugendamt Heidekreis pentru a ajunge la o soluție pentru reîntregirea familiei. La rândul lor, oficialii Jugendamt au răspuns pozitiv la această solicitare, deoarece era evident că reîntregirea familiei este în interesul copiilor.

Parțial încurajați, dar și vigilenți, în același timp, de comunicatele pozitive și disponibilitatea părților de a colabora, am dat ocazia și răstimpul pentru o cale amiabilă, considerând astfel că oficialii din Heidekreis își vor veni în simțuri și vor acționa corect, măcar de data asta.

Este adevărat, nu aveam așteptări mari, dar era corect, având în vedere că situația familiei era și este foarte sensibilă, să dăm o șansă negocierilor. Din păcate, temerile ne-au fost confirmate: Jugendamt Heidekreis nu a avut niciodată de gând să reîntregească familia.

Deși a trecut mai bine de o lună de la decizia judecătoriei din Walsrode prin care Estera și Natalia trebuie să vină acasă, Jugendamt Heidekreis blochează intenționat acest lucru, la fel de abuziv ca până acum.

Mai grav, Albert și Ruben sunt mutați forțat în alt oraș, rupți de familie și de mediul lor școlar, doar pentru că și-au manifestat cu obstinență dorința de a fi lăsați să meargă acasă.

Micuțea Lea nu mai poate să își vadă părinții, pe Petru și Camelia, decât o dată la două săptămâni, dar mai mult, îi este interzis să își vadă frații. Orice contact al fraților între ei este întrerupt. O încălcare gravă a legii și drepturilor acestor copii. În plus, Lea nu mai poate învăța niciodată limba părinților ei. O altă încălcare a drepturilor omului.

Asistăm la un regim incompetent de teroare și intimidare perpetuat de Jugendamt Heidekreis împotriva unor copii inocenți, împotriva unei familii care nu a primit niciodată șansa de a-și repara presupusele greșeli.

Prin urmare, ținând cont de evoluția negativă a cazului și de amploarea abuzurilor Jugendamt, nu mai suntem în poziția de a aștepta o soluție amiabilă – oficialii Heidekreis nu sunt persoane de încredere, nu au avut niciodată intenții bune privind familia Furdui și nu au capacitatea intelectuală și profesională de a gestiona cazul și de a conduce o asemenea instituție importantă pentru societatea germană.

În zilele următoare vom continua seria dezvăluirilor din dosarul familiei pentru a demonstra, din nou și din nou, abuzurile și ura cu care acționează Jugendamt împotriva familiei Furdui.

Vă mulțumim pentru susținere în rugăciuni, în acțiuni, pentru implicarea de până acum și, mai ales, de implicarea pentru acțiunile viitoare.

Ne-ați arătat că David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert și Lea sunt și copiii dumneavoastră, iar Petru și Camelia frații dumneavoastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și prin dumneavoastră să susțină și să dea victorie familiei Furdui.

Echipa de Inițiativă Furdui


Dear supporters of the Furdui family,

Jugendamt Heidekreis officials are not keeping their word and have no interest in really helping the Furdui family, as is required by law. This truth became crystal clear immediately following their defiant and abusive intervention of April 26, 2021, a truth that is reinforced even today.

Shortly after the extraordinary mobilization of the European communities in Walsrode on February 27, the Furdui family’s lawyers launched a public appeal to the Jugendamt Heidekreis to draw towards the reunification of the Furdui family. For their part, Jugendamt officials responded positively to this request, as it was clear that the reunification of the family was in the best interests of the children.

Being somewhat encouraged but also vigilant at the same time by the positive announcements and the willingness of the parties to cooperate, we gave the opportunity and time for a friendly solution, deeming that the Heidekreis officials have come to their senses and will act correctly, at least this time.

It is true that we did not have high expectations, but it was the right to give the negotiations a chance, given that the Furdui family’s situation was very sensitive and remains so. Unfortunately, our fears were confirmed: Jugendamt Heidekreis never intended to reunite the family.

Although more than a month has passed since the Walsrode court decision that Estera and Natalia should return home, the Jugendamt Heidekreis are intentionally blocking this, just as abusively as before.

Even worse, Albert and Ruben have been forcibly moved to another city, separated from their families and their school environment, only because they have consistently and stubbornly expressed their desire to be allowed to go home.

Little Lea can only see her parents, Petru and Camelia, once every two weeks, but she is forbidden to see her siblings. Any contact between the brothers and sisters has been terminated. This is a serious violation of the law and of the rights of these children. In addition, Lea can never learn her parents’ language again, which is another violation of human rights.

We are witnessing a single-minded reign of terror and intimidation perpetuated by the Jugendamt Heidekreis that is dead set against these innocent children and against a family that has never been given a chance to make amends.

Therefore, given the negative evolution of the case and the extent of the Jugendamt abuses, we are no longer able to wait for an amicable solution – Heidekreis officials are not reliable, never had good intentions regarding the Furdui family, and lack the integrity and professionalism to handle this case, let alone manage such an important institution for German society.
In the coming days we will continue to reveal more information from the family’s file to demonstrate again and again the abuses and hatred with which the Jugendamt has acted against the Furdui Family.

Thank you for your support in your prayers and in your actions, as well as for your involvement thus far and especially for your involvement in future actions. You have shown that David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert, and Lea are like your own children, and that Peter and Camelia are your brother and sister. We pray that God will bless you and that, through your support, He will give victory to the Furdui family.

Furdui Initiative Team

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

Lasă un răspuns

Back to top button
%d blogeri au apreciat: