EDITORIALE

Este Legea lui Dumnezeu veșnică? Trebuie creștinii să țină Legea?

Întrebare:

De ce nu ar mai fi valabilă pentru creștini Legea celor zece porunci a Lui Dumnezeu? Nu este ea, Legea Lui Dumnezeu, veșnică?

Unul din atributele lui Dumnezeu este imuabilitatea: Dumnezeu este același și El nu se schimbă. El a creat pe om cu scopul ca să reflecte chipul Său și a creat un plan prin care să ajungă la scopul propus. Legea, adică Vechiul Legământ, este calea prin care Dumnezeu a făcut pe om conștient de păcat, pentru ca să vadă nevoia mântuirii prin Isus Hristos, Domnul nostru, dar nu este calea prin care omul poate fi mântuit:

Știm însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt supt Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire (Grecește: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc Legea și proorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. (Romani 3:19-24)

Deci, Legea, adică Vechiul Legământ, nu este veșnic:

Prin faptul că zice: „Un nou legământ”, a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. (Evrei 8:13)

Astfel, pe deoparte, se desființează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci Legea n-a făcut nimic desăvîrșit, și pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurămînt,- căci, pe cînd Leviții se făceau preoți fără jurămînt, Isus S-a făcut preot prin jurămîntul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat, și nu Se va căi: „Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”,- prin chiar faptul acesta, El s-a făcut chezășul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămînă pururea. Dar El, fiindcă rămîne „în veac”, are o preoție, care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. (Evrei 7:18-24)

Problema nu este în acest Legământ (Legea), ci în firea păcătoasă a omului, în care lucrează legea păcatului și face acest legământ fără putere. Domnul Isus a murit pe cruce nu doar pentru păcatele noastre, dar și pentru ca să ne răscumpere

citeste mai mult: https://moldovacrestina.md/este-legea-lui-dumnezeu-vesnica-trebuie-crestinii-sa-tina-legea/

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

Lasă un răspuns

Check Also
Close
Back to top button
%d blogeri au apreciat: