ANUNTURI

Unul dintre marii predicatori din Noul Testament a fost Ioan Botezătorul.

Unul dintre marii predicatori din Noul Testament a fost Ioan
Botezătorul. El a fost un bărbat sfânt, dedicat în întregime lui Dumnezeu și cu totul separat de lume. Fiind, ca de obicei, în mijlocul oamenilor cărora le predica și pe care îi boteza, la un moment dat a venit Isus Cristos, și Ioan, privindu-L, a spus cu glas tare oamenilor: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). A doua zi, Ioan era cu doi dintre ucenici și, văzându-L pe Fiul lui Dumnezeu, a zis din nou: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu” (v. 35). Auzind cuvintele învățătorului lor, cei doi ucenici ai
lui Ioan au mers după Isus, schimbându-și pentru întotdeauna Învățătorul. Numele lor erau Andrei și Petru, doi dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului.

Mesia este numit Mielul lui Dumnezeu în Noul Testament,
împlinind anticipația VechiuluiTestament, unde mielul era sacrificat pentru iertarea păcatelor oamenilor. Iată un scurt istoric care unește anticipația VT cu împlirea NT:

  1. Abel, deşi mort de mii de ani, încă vorbeşte despre necesitatea jerfei Mielului – ,,care vorbește mai bine decât sângele lui Abel”.
  2. Avraam reia profeția despre Miel atunci când primește
    următoarea cerere de la Dumnezeu: ,,Ia acum pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-l jertfă pe un munte pe care ti-L voi arăta.” Urcând pe munte alături de tatăl său, Isaac, care urma să fie sacrificat, întreabă: ,,Unde este mielul?” Avraam îi dă singurul răspuns posibil: ,,Dumnezeu Însuşi va îngriji de mielul pentru arderea de tot”.
  3. Moise remarcă faptul că Mielul oferit de Dumnezeu va fi o
    jertfă sfântă, fără pată, un miel ,,fără cusur” (Exod 12:5).
  4. Isaia încheie firul revelației din VT spunând cu aproximativ opt sute de ani înainte de Cristos: ,,El a fost dus ca un miel la înjunghiere şi ca o oaie mută înaintea celor care o tund, aşa nu Şi-a deschis gura.” (Isaia 53:7)

Trecând în NT, îl întâlnim pe Acela care este împlinirea desăvârşită a profețiilor din VT. La întrebarea pusă de Isaac cu aproximativ două mii de ani în urmă, ,,Unde este mielul?”, Ioan Botezătorul răspunde: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu”. Când Biblia spune: ,,’Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”, se împlinește promisiunea divină făcută prin Avraam: ,,Dumnezeu Însuşi va îngriji de miel.” În ceremonialul
jertfelor din VT mielul era animalul sacrificat în locul omului păcătos, care ar fi trebuit să fie pedepsit cu moartea de către Dumnezeu, pentru păcatele comise. Mielul din NT este Fiul lui Dumnezeu. Asemenea mielului din VT, El Și-a asumat păcatele tuturor oamenilor, motiv pentru care Dumnezeu i le-a imputat și a fost sacrificat în locul lor. ,,Vrednic este Mielul cel înjunghiat să primească puterea şi bogăţii şi înţelepciune şi tărie şi onoare şi glorie… A Celui care şade pe tron şi a Mielului fie binecuvântarea şi
onoarea şi gloria şi puterea, în vecii vecilor!” (Apoc. 5:12-13).
Cina Domnului este sărbătoarea celor mântuiți care amintesc și celebrează pe Mielul lui Dumnezeu care ne-a adus mântuirea.

https://www.facebook.com/luigicarmenmitoi/posts/1521746757989738?tn=K-R

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

Lasă un răspuns

Back to top button
%d blogeri au apreciat: