ANUNTURI

Cum să rostești binecuvântări peste copiii tăi în mod eficient

Dintre toate instrumentele pe care Dumnezeu ți le-a dat pentru a crește un copil, cel mai puternic este limba ta. Iată cum o poți folosi în scopuri bune.

Dumnezeu lucrează prin oameni și El oferă un grad uluitor de putere (și responsabilitate) cuvintelor noastre care pot să facă lucrurile să se întâmple. Datorită acestui adevăr noi avem privilegiul și puterea de a rosti binecuvântare asupra copiilor noștri.

De pe prima pagină a Bibliei, putem observa puterea cuvântului rostit. În esență, cuvintele nu sunt doar mijlocul prin care se face creația, ci reprezintă și substanța – lucrurile – din care se formează tărâmul tangibil. “Dumnezeu a zis…” apare în textul Genezei; iar imediat apoi, ceea ce spune Dumnezeu apare în lumea noastră.

Puterea cuvintelor nu este evidentă doar atunci când Dumnezeu le folosește la Creație. Este evidentă și în poruncile Sale care ne arată cum să trăim în cadrul creației. Toate poruncile Tatălui sunt instrucțiuni ale lui Dumnezeu pentru a ne face viața posibilă în spațiul pe care l-a creat pentru ca omul să fie roditor și împlinit.

Când ascultarea noastră este în conformitate cu acele porunci, puterea lui Dumnezeu aduce frumusețea binecuvântării pe care a intenționat-o pentru noi, iar forța cuvintelor (poruncilor) Sale lucrează pentru noi .

Dar atunci când neascultarea respinge poruncile lui Dumnezeu, se produce opusul binecuvântării. “Blestemul” – adică pedeapsa neascultării – nu este atât un efect direct al pedepsei lui Dumnezeu, ci e impactul pe care-l simți când păcatul produce o inversare a ordinii lăsate de Dumnezeu. Este ca și cum puterea cuvintelor Sale acționează împotriva planului divin și limitează binecuvântarea intenționată de Dumnezeu.

Puterea cuvintelor este văzută atât în crearea noastră ca ființe umane de către Creatorul nostru, cât și în creșterea noastră sub privirile Tatălui nostru preaiubit. În această lumină putem înțelege cel mai bine putere cuvintelor noastre.

Proverbe 18:21 ne învață: “Moartea și viața sunt în puterea limbii; oricine o iubește îi va mânca roadele”. Profunzimea acestui adevăr se vede în toate aspectele vieții. Cuvintele pline de dragoste întăresc o relație; cuvintele dure crează tensiune și separare. Cuvintele adevărate produc încredere; minciunile distrug încrederea, iar îndoiala și suspiciunea înlocuiesc încrederea. De fapt, cuvintele sunt esențiale în cele mai importante relații pe care le avem.

De exemplu, noi:

  1. Suntem dispuși să facem afaceri cu oameni care se țin de cuvânt. Oamenii care nu fac aceasta își distrug orice șansă de succes.
  2. Clădim prietenii cu cei care ne înțeleg inima, la fel de bine ca cuvintele noastre – care înțeleg cu adevărat ce vrem să spunem când vorbim, și se indentifică cu noi fiindcă înțeleg spiritul în care s-a făcut comunicarea.
  3. Consacrăm legămintele noastre de căsătorie cu un jurământ, care, conform Cuvântului lui Dumnezeu, este un angajament de respect și credincioșie și care, dacă este încălcat, slăbește puterea legământului.
  4. Îi învățăm pe copii ce este bine și cu acele cuvinte încercăm să prezentăm principiile ordinii instaurată de Dumnezeu astfel încât, pe măsură ce copiii noștri cresc, binecuvântarea Sa să se amplifice, nu să devină blestem.

Voi aveți putere!

De la începutul Bibliei putem vedea clar puterea oamenilor lui Dumnezeu de a rosti binecuvântarea unul asupra altuia. Noe îi binecuvântează Sem și Iafet pentru respectul arătat tatălui lor, nu datorită batjocorii (vezi Geneza 9: 26-27). Melhisedec îl binecuvântează pe Avraam pentru că L-a onorat pe Dumnezeu pentru protecția și victoria care I le-a oferit, și pentru că a dat zeciuială în locul să cedeze ofertei împăratului Sodomei de a lua bunurile pentru el însuși (vezi Geneza 14: 18-24).

În mod repetat, Dumnezeu îi spune lui Avraam că urmașii lui vor fi instrumente de binecuvântare pentru întreaga lume, atât prin faptele lor, cât și prin cuvintele lor (vezi Geneza 12: 3, 18:18, 22: 16-18).

Datorită acestor experiențe timpurii, a început să crească înțelegerea cu privire la puterea binecuvântării și vedem cum devine o practică a părinților în relația cu copiii lor.

Isaac evidențiază profunzimea și semnificația acestei practici când oferă o astfel de binecuvântare fiilor săi (vezi Geneza 27). În ciuda răsturnărilor de situație, ideea de bază este că această practică de binecuvântare nu a fost ceva ce doar Dumnezeu ar auzi și face să se întâmple, ci și ceva care avea un rol decisiv în viața unui copil.

Principiul este clar: Dumnezeu a dat părinților privilegiul și puterea de a rosti binecuvântare asupra copiilor lor! Trebuie să învățăm să folosim corect acest privilegiu, ca pe un aspect dinamic de a ne crește copiii și de a-i binecuvânta în orice fel putem.

Mai multe moduri de a binecuvânta

Primul mod de binecuvântare se reflectă în cele mai simple lucruri pe care le-am putea face, care, deși par obișnuite, poartă o greutate imensă în a le spune copiilor că sunt iubiți, îngrijiți, prețuiți și păziți.

Vă amintiți momentele din copilărie în care ați simțit aprobarea sau grija unui părinte? Putem învăța de la Tatăl nostru care ne binecuvântează în diferite moduri, care sunt comparabile cu cele mai călduroase amintiri din copilărie când cineva ne-a binecuvântat în moduri aparent simple:

  • O îmbrățișare într-o perioadă de dezamăgire sau teamă (vezi Deuteronomul 33:27)
  • O atingere pe spate sau o mână întinsă într-un moment critic (vezi Psalmul 139: 5)
  • O șoaptă în ureche care oferă asigurare sau instrucțiuni secrete (vezi Isaia 30:21)
  • Te învelește în pat în întunericul nopții (vezi Psalmul 127: 2-3)
  • Un sarut pe obraz sau dezmierdarea părintelui pe genunchi (vezi Psalmul 103: 13; „Se îndură” este tradus din cuvântul ebraic “rawcham” care înseamnă „a iubi sau a dezmierda tandru”).

Cu toate acestea, cele mai încurajatoare sunt acele binecuvântări rostite: (1) cuvinte care afirmă și aprobă; (2) cuvinte care laudă și complimentează; (3) cuvinte care exprimă în mod specific iubirea și afecțiunea; (4) cuvinte care invocă speranță și încredere în sine; și (5) cuvinte care răspund durerii și dezamăgirii prin sprijin și credință.

Modelul de binecuvântare din Biblie se găsește în Numeri 6:24-26. Aceasta este binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o preoților lui Israel ca să o folosească pentru a rosti binecuvântarea în Numele Său peste copiii Săi, pe care i-a numit “copiii lui Israel”.

În primul rând, eu numesc această binecuvântare un “model” pentru că ea a fost transmisă din generație în generație până în prezent, iar noi acum o putem rosti cu îndrăzneală.

Noul Testament arată în mod clar că fiecare credincios nu este considerat doar un sfânt – un sfânt în Hristos (vezi Romani 1: 7 ; 1 Corinteni 1:2) – ci are și funcția de preot- un slujitor al lui Dumnezeu în închinare și reprezentatul lui Dumnezeu în raport cu ceilalți (vezi 1 Petru 2:5, 9, Apocalipsa 1:5-6). Acesta este suportul biblic pentru care noi avem autoritatea de a rosti binecuvântarea, știind că puterea Cuvântului și promisiunea veșnică a lui Dumnezeu susțin acea binecuvântare – că Tatăl nostru este pregătit să ofere tot ce implică această binecuvântare.

În al doilea rând, această binecuvântare este un model fiindcă ideile pe care le conține au un înțeles așa de profund, încât dacă este pricepută pe deplin, nu doar rostită de pe buze, devine o chemare puternică în ajutor, însoțită de promisiuni și putere.

Rostiți Numeri 6: 24-26 împreună cu mine și apoi examinați profunzimea sa: “Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine și să Se îndure de tine! Domnul Să-Și înalțe Fața peste tine și să-ți dea pacea!”

Dimensiunea bogată a acestei binecuvântări ar trebui să ne facă să o înțelegem pe deplin și să dorim să se împlinească în viețile celor peste care este rostită. Haideți să o analizăm.

Domnul să te binecuvânteze și să te păzească!: Se face referire de trei ori la Domnul în numele căruia se face binecuvântarea și care este Dumnezeu universului; puterea Sa de a oferi prosperitate celor pe care îi binecuvântează nu are limite și capacitatea de a-i proteja pe cei care Îi păzește nu este restricționată. (Puteți să adăugați numele copilului: “Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Maria”).

Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine: Fața Lui, care strălucește „ca soarele în toată puterea lui.” (Apocalipsa 1:16), emană slava Sa – o slavă care merge înaintea noastră, ne apără din spate și ne copleșește cu excelența prezenței Sale (vezi Isaia 4:5, 58:8).

… și să Se îndure de tine: Aceste cuvinte poruncesc celui binecuvântat să primească recompensa nemasurată a harului lui Dumnezeu, care este acea calitate a naturii lui Dumnezeu care nu ne arată doar voia Sa de a ne oferi o iertarea pe care nu nu o merităm (vezi Efeseni 2: 8. ), dar și dispoziția Sa de a ne califica să primim puterea zilnică de viață de care avem nevoie. Această putere ne susține “până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6-7).

Domnul Să-Și înalțe Fața peste tine: Din nou, Domnul, Unicul Creator al cerurilor și pământului, Mântuitorul nostru Răscumpărător și Împăratul universului, este invitat acum să zâmbească plin de aprobare față de persoana care este binecuvântată. Fața Lui strălucește cu dragoste și când este îndreptată împotriva răului, distruge eforturile inamicului de a blestema (vezi Proverbe 16:15, 20:8).

… să-ți dea pacea: pacea lui Dumnezeu este un gardian care păzeste sufletul, în același fel în care o face santinela (vezi Filip 4: 6-7). Mai mult, pacea Sa descrie infuzia progresivă a plinătății Sale – duh, suflet și trup – făcând astfel ca fiecare aspect al ființei sau personalității unui individ să poată trăi în siguranța împărăției de pace a lui Dumnezeu (vezi Isaia 32:18).

Rostiți des aceste binecuvântări!

Faceți-vă timp în mod regulat să vă puneți mâinile peste capul copilului vostru. Rostiți cuvintele cu încrederea că 1) sunteți privilegiați de Dumnezeul cel viu să proclamați această binecuvântare și 2) Dumnezeu Însuși va împlini cuvântul rostit deoarece este Cuvântul Său pe care îl rostiți conform cu voia Lui.

Evitați să faceți din această practică un exercițiu legalist, sau ritual. Este important să ne formăm un obicei din a binecuvânta și putem face aceasta prin mai multe feluri.

Folosiți mai multe formule de binecuvântare prin invocarea diferitelor nume ale Domnului și rugându-vă ca El să aplice puterea definită de fiecare nume în viața copilului. Mai jos sunt numele cele mai frecvent menționate ale lui Iehova, caracteristicile la care se referă fiecare și o sugestie de folosire a numelui:

Sursa: https://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/relatii/8392-cum-sa-rostesti-binecuvantari-peste-copiii-tai-in-mod-eficient-de-jack-hayford?fbclid=IwAR0x8eBPt3ClCJtmeAr6sNfFNVcYOLX8sIuOeKUgk4Rn9cdr5hZCGRPKvC0#ixzz5x1bHRt3Y
Follow us: @alfaomegatv on Twitter | alfaomegatv on Facebook

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

One Comment

Lasă un răspuns

Back to top button
%d blogeri au apreciat: