EDITORIALE

Ce este „sfârșitul veacului acestuia”?

Întrebare:

În Biblie se vorbește despre „sfârșitul veacului acestuia”.  La Matei 24:14 scrie că sfârșitul va veni când Evanghelia Împărăției va fi vestită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Din versetul următor se înțelege că atunci cei ce sunt în Iudeia „vor vedea, „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel „așezată în locul sfânt”. Întrebarea mea este: despre ce „sfârșit” merge vorba?

„Sfârșitul veacului acestuia” este „sfârșitul lumii”, când pământul și cerul de acum vor pieri. Despre acest eveniment găsim scris la 2 Petru 3:10, Apocalipsa 20:11b, 21:1.

Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. (2 Petru 3:10)

Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe Cel ce ședea pe el.Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui, și nu s-a mai găsit loc pentru ele.(Apocalipsa 20:11)

Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. (Apocalipsa 21:1)

Dacă sunteți cunoscuți cu profețiile privitoare la vremea sfârșitului, știți că Antihristul (Urâciunea pustiirii) se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, înainte de Împărăția de o mie de ani, iar sfârșitul lumii (distrugerea pământului și judecata de apoi) vor fi la sfârșitul Împărăției de o mie de ani.

Contextul ne arată că la Matei 24 Domnul Isus răspunde la întrebarea ucenicilor „…Și care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului acestuia?” (Matei 24 :3b) . Deci, ceea ce spune Domnul Isus la versetele 14 și 15 nu descrie sfârșitul, ci semnul sfârșitului sau ceea ce arată că sfârșitul este aproape.

Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel „așezată în locul sfânt” – cine citește să înțeleagă!- atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munți; cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă; și cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-și ia haina. (Matei 24:14-18)

Astfel, la Matei 24 găsim descris semnul „sfârșitului”. Altfel spus, răspândirea Evangheliei pe tot pământul și așezarea „urâciunii pustiirii” în Templul lui Dumnezeu este începutul „sfârșitului”, care va culmina cu distrugerea pământului de acum și judecata de apoi:

Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui, și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. (Apocalipsa 20:11-12)

Această ordine de idei o găsim și la 1 Corinteni 15:25-27 unde apostolul Pavel vorbește despre sfârșit:

În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii supt picioarele Sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul supt picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce I-a supus totul. Și când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. (1 Corinteni 15:24-29)

Potrivit cu acest text, Împărăția de o mie de ani va fi timpul în care Domnul Isus va împărăți până va pune pe toți vrăjmașii supt picioarele Sale. Tot în textul acesta vedem că vrăjmașul din urmă pe care îl va nimici va fi moartea. Potrivit cu textul de la Apocalipsa 20:14, moartea va fi nimicită la sfârșitul Împărăției de o mie de ani, când va fi nimicit pământul și cerul de acum.

https://moldovacrestina.md/sfarsitul-veacului-acestuia/

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

Lasă un răspuns

Check Also
Close
Back to top button
%d blogeri au apreciat: