ANUNTURIEDITORIALE

Vieți în lumină – Editorial de Tudor Pețan

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

Un număr special, o ediție de mărturii despre transformarea radicală a unor vieți, despre intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în situații limită, despre răspunsuri la rugăciune, despre restaurări și binecuvântări cerești. După mai bine de 7 ani de apariții neîntrerupte ale revistei, pe subiecte diverse, un număr ca jertfă de mulțumire pe altarul Domnului.

Vieți transformate, mărturii sincere ale celor care au fost chemați din întuneric la lumină și care au decis să umble mai departe în lumină. Vieți restaurate, reîntregite prin experiențe miraculoase de vindecare sau eliberare.

Vieți marcate de o umblare zilnică cu Dumnezeu, Cel Căruia Îi pasă de fiecare detaliu al vieții noastre, Care Se implică în orice problemă pe care o avem, un Dumnezeu al purtării de grijă, un Dumnezeu Care Își ține promisiunile, Care ne iubește și Care „în bunătatea Lui ‘ne ascultă prin minuni’ (vezi Ps. 65:5).

Prin aceste mărturii diverse, Domnul îți spune ție azi: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău” (3 Ioan 2).

Mântuire – vindecare – eliberare

În prima Lui slujire în sinagoga din Nazaret, Domnul Isus Și-a prezentat programul de lucru, strategia de misiune: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului (Luca 4:18, 19).

În sinteză, trei dimensiuni ale slujirii:

– vestirea Evangheliei

– vindecare

– eliberare.

Toate acestea sub ungerea Duhului Sfânt.

Pe tot parcursul celor 3 ani, acestea au fost coordonatele lucrării de slujire ale Domnului Isus, și după aceea, ale celor care L-au urmat. Cine sunt urmașii lui Isus, care au continuat această slujire, în care vestirea Cuvântului era însoțită de vindecări și eliberări? Doar contemporanii Lui sau generația imediat următoare? După cuvintele de rămas bun din finalul Evangheliei după Marcu, ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. „Domnul lucra împreună cu ei și întărea Cuvântul prin semnele care-i însoțeau” (vezi Marcu 16:20).

Da, semnele care întăreau, potențau Cuvântul, amplificau lucrarea de mântuire. Semnele, nu ca un scop în sine, dar care însoțeau și amplificau vestirea Evangheliei.

În același pasaj, Domnul dă răspuns celor care susțin că împuternicirea pentru propovăduirea cu semne și minuni a fost doar pentru apostoli și generația imediat următoare: „Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: „în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi (Marcu 16:17, 18).

Cei ce vor crede include pe fiecare credincios, ucenic al lui Isus, mântuit prin credința în moartea și învierea Lui. Indiferent de epoca istorică, indiferent de confesiunea creștină, de funcția din biserică, indiferent că este bărbat sau femeie, indiferent dacă vestirea Cuvântului în slujirea de vindecare și eliberare se face într-o biserică sau cadru organizat, sau pe stradă, în familie, într-un grup de casă.

Tot mai mulți credincioși înțeleg lucrarea Domnului Isus Hristos pe cruce pe cele trei dimensiuni, ca un „pachet”, „un dar divin”: iertarea păcatelor (mântuire), vindecare și eliberare („Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi ” – Isaia 53:5).

Două împărății în conflict

Conștientizăm sau nu, la mântuire se realizează un transfer instantaneu al ființei noastre spirituale din împărăția întunericului în Împărăția lui Dumnezeu. Cele 2 împărății continuă să coexiste. Cercetând Scripturile putem avea înțelegeri mai adânci privind „cerurile” în care lumea spirituală operează.

Ceea ce este clar și trebuie să avem în minte întotdeauna, este că ființa noastră tridimensională (trup-suflet-duh) va fi în permanentă interacțiune cu cele două împărății. Chiar dacă prin mântuire, ne-am născut din nou spiritual și duhul nostru „mort” a fost reconectat cu Duhul lui Dumnezeu, trupul nostru și sufletul nostru (voință – sentimente – intelect) rămâne în această lume, interferând în permanență cu „lumea”.

Prin mântuire, nu suntem „abandonați” de cel rău, dimpotrivă, suntem puși pe o nouă „listă” care înseamnă provocări noi în trupul nostru, posibile probleme de sănătate, ispite și tentații, dependențe, influențe demonice, stări emoționale nepotrivite, legături sufletești nedumnezeiești, activarea unor lucruri din bagajul generațional, opoziții în activitatea cotidiană. Fiecare credincios ajunge la un moment când versetele din Efeseni 6 sunt relevante: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul (Efeseni 6:10-13).

Umblarea în lumină presupune o luptă permanentă, pe care o putem duce fie de la statura de „furnică”, abia târându-ne la sol, fie de la nivelul unui vultur, conștient de poziționarea alături de Hristos în locurile cerești, într-o poziție de autoritate asupra puterilor întunericului.

Chiar dacă prin mântuire avem un statut de fiu al Împărăției, cel rău nu renunță, chiar dacă „casa” ta interioară este curățită, cel rău va încerca să revină, chiar cu întărituri, pentru a o reocupa. Ai la îndemână armele lui Isus, sângele care a curs la cruce, Duhul Sfânt, Cuvântul care are putere și care nu se întoarce fără rod.

Creștere spirituală în biserică

Oricât de spectaculoasă este mântuirea, vindecarea sau restaurarea unei persoane, nevoia de integrare rapidă în Trupul lui Hristos este esențială.

Indiferent de contextul confesional, cultural, social, a fi parte dintr-o comunitate creștină este necesar pentru cei noi în credință sau cei aflați în diferite faze de maturitate creștină. Apartenența la o comunitate conferă protecție spirituală, un mediu de creștere spirituală, maturizare, slujire individuală sau corporativă, oportunități de ajutorare, încurajare pentru alții prin mărturia ta, prin modul tău de viață.

Echiparea în biserici, în vederea slujirii este vitală. Dumnezeu a dat daruri speciale în Trupul lui Hristos: „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos (Efeseni 4:11-12). De reținut și subliniat:

– „pentru desăvârșirea sfinților” (creștere și maturizare spirituală)

– „în vederea lucrării de slujire” (obiectiv permanent).

Mărturiile de vieți transformate, de minuni de vindecare și eliberare, au un „happy end” doar prin integrarea persoanei respective într-o comunitate creștină.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/9213-vieti-in-lumina-editorial-de-tudor-petan#ixzz5PdyRkcdO
Follow us: @alfaomegatv on Twitter | alfaomegatv on Facebook

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

Lasă un răspuns

Back to top button
%d blogeri au apreciat: