ANUNTURI

Copiii în familia creștină

A.Rostul copiilor în familie

  1. Copiii – mijloc pentru împlinirea rostului familiei: înmulțirea oamenilor pe pământ pentru cer.
  2. Copiii – binecuvântare divină (vin de la Dumnezeu).

  3. Copiii – o moștenire de la Domnul (spirituală și materială).

  4. Copiii – o răsplată dată de Domnul (aduc echilibru biologic în organismul femeii, dar și echilibru psihologic, afectiv).

  5. Copiii – săgeți în mana unui războinic (aduc siguranță și respect tatălui).

  6. Copiii – lăstari de măslin – Ps. 128 (o coroană de slavă, de biruință și de belșug, o cunună a vieții de părtășie).

  7. Copiii – podoaba casei împărătești – Ps. 144:12 (ilustrează frumusețea, podoaba sau farmecul viu al casei). (Ps. 127; Gen. 1:28)

B. Principiile familiei în Psalmul 127

1. Zidirea (formarea consolidarea) familiei depinde de felul în care membrii ei Îl implică pe Dumnezeu în relațiile lor (v. 1).

2. Ocrotirea unei cetăți depinde de felul în care păzitorii ei. Îl implică pe Dumnezeu în procesul vegherii lor (v. 1).

3. Câștigarea pâinii este rodul binecuvântării lui Dumnezeu în procesul obținerii ei și nu rodul trudei zilnice fără Dumnezeu (v. 2-3).

4. Copiii nu sunt rezultatul iubirii conjugale, ci sunt un dar din partea Domnului și reprezintă o moștenire de la El (v. 3).

5. Părinții sunt responsabili de traiectoria copiilor lor în viață, precum săgețile ajung unde își propune arcașul (v. 5).

6. Nu Dumnezeu, ci părinții sunt responsabili de umplerea tolbei lor cu „săgeți” (v. 5).

7. Copiii sunt rânduiți de Dumnezeu să fie o binecuvântare, în primul rând, pentru părinții lor (v.5)

C. Responsabilitatea părinților (PS. 127:4)

1. Războinicul este responsabil de procurarea tolbei.

a. nu toate tolbele sunt la fel ca mărime, ca greutate, ca material; nu putem pretinde ca toate cuplurile să aibă același nr. de copii;

b. nr. copiilor depinde de mărimea tolbei pt. a evita stricarea tolbei, pierderea săgeților pe câmpul de luptă, împovărarea războinicului și ineficiența lui în bătălie. (tolba = condiții, confort, capacitate, sănătate, credința în Dumnezeu)

2. Războinicul este responsabil de numărul săgeților din tolbă.

a. Nu numărul de copii pe care putem să-i aducem în lume este important înaintea lui Dumnezeu, ci nr. de copii pe care suntem în stare să-i creștem și să-i modelăm cu ajutorul Lui. Este total neînțelept să credem că datoria noastră este să naștem copii, iar datoria lui Dumnezeu este să-i crească!

b. Nu numărul de săgeți din tolbă îl face pe un arcaș fericit, ci abilitatea cu care știe să folosească acele săgeți.

c. Fiecare cuplu trebuie să caute călăuzirea lui Dumnezeu în ceea ce privește colaborarea cu El în a naște copii și în a-i educa! (Lc. 14:28-30)

Erezii:

1. Câți dă Domnul! (aruncă responsabilitatea pe Dumnezeu) Pasaje „suport”: 1 Tim. 2:15; Gen. 38:6-10.

2. 1 Tim. 2:15
a. Dacă femeia va fi mântuită prin naștere de fii, atunci bărbatul prin ce va fi mântuit?

b. Dacă femeia va fi mântuită prin naștere de fii, atunci la ce folos jertfa lui Cristos? Are oare femeia nevoie de o condiție suplimentară?

c. Dacă femeia este mântuită prin naștere de fii, atunci cum vor fi mântuite femeile care nu vor ajunge mame niciodată?

Interpretări:

• Versetul nu aparține lui Pavel; acesta a fost scris și adăugat mai târziu (80-125 d.Hr).

• Pavel dorește să evidențieze inferioritatea femeii.

• Mântuirea femeii este condiționată de trăirea exemplară a copiilor ei (vezi trecerea bruscă de la singular, „va fi mântuită”, la plural, „dacă stăruiesc”. Dar, nici un copil nu poate prin purtarea lui să pecetluiască soarta eternă a mamei lui.

Această serioasă problemă teologică poate fi elucidată numai prin înțelegerea termenului mântuire (sozo) și a scopului pentru care apostolul a scris versetul.

Pavel, prin acest verset înlătură o concepție greșită promovată de învățătorii (pre)gnostici, care interziceau căsătoria (1Tim. 4:3). Apostolul se adresa femeilor din Efes care au intrat în contact cu învățăturile eretice și care socoteau nașterea de fii ca ceva păcătos. Nașterea de fii era privită ca un lucru condamnabil.

În versetul acesta, termenul mântuire nu este prezentat ca și un act de salvare. În limba greacă, termenul folosit sozo are mai multe înțelesuri (mântuire, salvare, izbăvire). Iată câteva exemple în care apare termenul, dar nu având conotație soteriologică: Mc. 5:34 – mântuire de boală; F.A 27:20 – izbăvirea de la înec; 1 Tim.4:16 – mântuire de erezii.

Așadar, mântuirea femeii în versetul acesta are de-a face cu izbăvirea ei din starea în care femeia a intrat prin păcatul primei femei. Dacă prin păcatul Evei, ca o consecință, a urmat pedeapsa, durerea nașterii și vinovăția, (v.4f) aidoma, nașterea însemnează salvarea, redobândirea demnității și privilegiul femeii de a da naștere copiilor și de a-i educa. Femeia s-a făcut vinovată prin călcarea poruncii lui Dumnezeu. Ea este izbăvită de această vinovăție și rușine prin onoarea nașterii de fii, pentru ca femeia să nu intre sub vinovăție din nou și să își piardă scopul vieții. Aceasta este chemată să își educe copiii în spiritul Scripturii, prin însăși modelul ei.

Copiii, prin stăruința lor în credință, în dragoste și în sfințenie sunt o încununare a mamei lor. Prin aceasta, femeia este salvată de vinovăție și de rușine. Iată, așadar sensul expresiei mântuirea femeii: nașterea de fii și educarea acestora – acte care conferă demnitate și atingerea scopului în Biserică, pentru o femeie.

3. Gen. 38:6-10

a. Legea leviratului (levir = fratele soțului) – Deut. 25:5-10. Scopul acestei căsătorii era perpetuarea familiei celui decedat.

b. v. 9 Onan nu s-a opus legii leviratului, dar s-a opus scopului ei. Dumnezeu s-a mâniat din cauza motivaiei lui Onan, nu din cauza metodei lui!

c. Daca o familie refuză un copil, Domnul îl dă alteia! Când vrea Dumnezeu să dea un copil unei familii, îl dă și dacă soții sunt de 100 sau 90 de ani (Avram și Sara)! El poate crea viața și acolo unde condițiile biologice sunt ostile.

Despre transmiterea ființei umane:

• Pre-existența – Dumnezeu a creat toate sufletele, pe care le-a închis, ca pedeapsă, în trupuri fizice (nu neapărat omenești). Prin diferite reîncarnări ele se confruntă cu păcatul.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/relatii/8704-copiii-in-familia-crestina#ixzz5H9RVfDxB
Follow us: @alfaomegatv on Twitter | alfaomegatv on Facebook

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

Lasă un răspuns

Back to top button
%d blogeri au apreciat: