ANUNTURI

POST și RUGĂCIUNE, în care esența este POCĂINȚA noastră de păcate personale

Vă chem să ne unim în această perioadă: 27 februarie – 7 aprilie în POST și RUGĂCIUNE, în care esența este POCĂINȚA noastră de păcate personale, în care să ne cerem iertare pentru păcatele și fărădelegile comise de alții, făcând această slujire de a fi mijlocitori între oamenii pierduți și Dumnezeu (Daniel 9:1-19).

Este chemarea Domnului de a ne ÎNTOARCE de la starea actuală căldicea – ca a bisericii din Laodiceea (Apoc. 3:14-22), la starea smerită a bisericii din Filadelfia, o stare după voia Domnului (Apoc. 3:7-13). Este chemarea din IOEL 2:15-17- de a ne întoarce fețele către Domnul, de a ne  smeri, de a ne pocăi, pentru a se împlini cuvântul din Faptele apostolilor 3:19-21.

Cartea Daniel 9:1-19 ne arată un model de rugăciune în care noi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, ne cerem iertare pentru păcatele comise pe teritoriul României de către locuitorii țării – cum spune Daniel – “noi și părinții noștri am păcătuit.” Chiar dacă Daniel era un om neprihănit, el și-a cerut iertare Domnului. Daniel s-a rugat pentru izbăvire din captivitate și restaurarea țării, la 70 de ani după dărâmarea Ierusalimului, pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Daniel a recunoscut că starea de păcat a națiunii  a dus poporul în robie și țara a fost pustiiită. Izbăvirea vine de la Domnul, dar numai în urma pocăinței și smeririi.

Noi vedem azi cum țara noastră, după 70 de ani de la instaurarea comunismului în România (dec 1947), este încă în captivitate, cu o populație care vrea să plece din țară, cu resurse tot mai puține – o formă de pustiire pe care o trăim azi. Familia, Biserica, națiunea noastră sunt sub asediul puterilor întunericului. Și noi, astăzi, Biserica lui Hristos din România,  suntem chemați să recunoaștem că starea de păcat a națiunii noastre a adus România la starea ei de astăzi. Și noi, astăzi, suntem chemați să ne pocăim, să ne smerim inimile, să ne rugăm, ca Domnul să ierte păcatele, să ne vindece țara și să vină vremurile de înviorare după care tânjim.

2 Cronici 7:14 – „Dacă  poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – atunci  îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”

Perioada aceasta de rugăciune și post ar trebui să aibă aceste 4 caracteristici:

– Pocăință intensă – să ne doară păcatele noastre, să tânjim să ne curațim inimile, să fim plini de Duhul Sfânt.
– Tânjire după Domnul – apropiere de El, dor după Dumnezeu, foame și sete dupa Cuvânt și Duhul Sfânt
– Rugăciune fierbinte – o comunicare pasionată, din dragoste, cu Creatorul universului și Mântuitorul nostru
– Durere pentru cei pierduți – să ne doară pentru oameni, să luptăm ca sufletele lor să nu ajungă in iad!

6 săptămâni de post și rugăciune

27 februarie–7 aprilie. Perioada de 40 zile este împărțită în săptămâni, în care ne vom focaliza pe anumite puncte de rugăciune

 • Săptămâna 1: 27 februarie – 4 martie – Personal
 • Săptămâna 2: 5 martie – 11 martie – Familii
 • Săptămâna 3: 12 martie – 18 martie – Biserică
 • Săptămâna 4: 19 martie – 25 martie – Națiune/populație
 • Săptămâna 5: 26 martie – 1 aprilie – Țară
 • Săptămâna 6: 2 aprilie – 7 aprilie – Laudă, închinare, mulțumire

Cum postim

Postim cum are încredințare fiecare, dar ar fi bine măcar 2 zile/săptămână. Cine poate,  ar fi bine ca în acest interval să ia 21 zile de post ca Daniel, sau 7 zile sau 3 zile de post cu lichide, o dată sau de mai multe ori în timpul celor 40 de zile. Dar este după încredințarea fiecăruia. Esențială este atitudinea inimii noastre și dorința de a ne înfrâna firea noastră care poftește împotriva Duhului!

Postim de mâncăruri neesențiale (dulciuri, mâncăruri grele, sofisticate). Se poate posti cu o alimentație simplă, bazată pe legume și fructe- ca postul lui Daniel.

Postim de timp petrecut inutil la televizor (se pot vedea scurt știrile importante sau programe creștine), post de stat pe internet sau pe Facebook

Postim de obiceiuri care fură timp și ne împiedică în relația cu Domnul (mers excesiv la cumpărături, timp pierdut prin magazine, timp pierdut în activități neesențiale, timp pierdut în discuții inutile)

Săptămâna 1: 27 februarie – 4 martie – Personal

 • Pocăință,  curățirea inimii noastre în toate aspectele:
 • Relația cu Domnul, lipsa pasiunii pentru Domnul, pentru Cuvânt, pentru rugăciune
 • Relații rupte în familie (neiertare, mânie, amărăciune). Relația cu soțul/soția, cu copiii, cu rudele apropiate sau depărtate.
 • Înșelarea Domnului – nu am dat zeciuiala; nu am luat decizii sfinte în administrarea finanțelor.
 • Relații cu frații din Trupul lui Hristos. Pocăință de invidie, gelozie, ură, indiferență, egoism, condamnare, bârfă, calomnie, dispreț, judecată față de poporul Domnului și mai ales față de lideri
 • Pocăință de lipsa mărturiei creștine – nu vorbim altora de Domnul, din indiferență, egoism! Să avem curajul de a vorbi!
 • Pocăință de orice forme de anti-Semitism (ură față de evrei sau față de Israel) din inimile noastre.
 • Relația personală cu colegii de muncă. Pocăință de atitudini greșite la locul de muncă!
 • Pocăință de compromis, înșelăciune, mită în relația cu societatea. Pocăință de atitudini greșite unde mergem – în instituții (primării, bănci, la administrația financiară, școli, unități medicale, etc.) Să nu călcăm legile!  Să fim „lumină”, „sare”! Să mergem fără frică, binecuvântând locurile unde mergem și rugându-ne pentru oamenii din aceste instituții.
  -Pocăință de tot ce Domnul vă va arăta personal!

Săptămâna 2: 5- 11 martie – Familii

Familia proprie și extinsă Pocăință pentru lipsa noastră de rugăciune pentru familia extinsă:
– cei nemântuiți din familie, familia apropiată și familia extinsă;
– pocăință pentru greșelile lor și ale noastre în relația cu ei. Rugăciune intensă pentru iertarea greșelilor membrilor familiilor noastre în relația cu Domnul (au divorțat, au făcut avorturi, au înșelat…);
– copiii, tinerii din familie; starea lor, relația lor cu Domnul.

Familia din România

 • Modificarea Constituției cu definirea familiei ca unire dintre un bărbat și o femeie. Organizarea referendumului. Să nu obosim în rugăciunea pentru sacralitatea familiei – așa cum a creat-o Dumnezeu.
 • Pentru puritatea inimilor copiilor noștri, pentru oprirea oricăror forme de educație sexuală nebiblică a copiilor, pentru legi bune care să protejeze copiii din România de abuzuri fizice, emoționale, de educație sexuală denaturată, de politicile educaționale agresive ale unor grupuri.
 • Să ne rugăm pentru copiii și tinerii din țara noastră – pentru care nu se roagă nimeni. Pocăință pentru abandonarea copiilor de părinții plecați la muncă în străinătate (orfanii cu părinți). Pocăință pentru abandonarea copiilor în orfelinate, pentru neglijarea copiilor de părinții prea ocupați, care nu își fac timp pentru copiii lor- e tot o formă de abandon! Să ne cerem iertare pentru părinții cu inimi împietrite față de copiii lor. Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor părinților spre copiii Abandonarea și neglijarea copiilor îi fac pe aceștia să devină depresivi sau violenți, și duc chiar la sinucidere.
 • Să ne rugăm pentru ca Domnul să aducă vindecare inimilor acestor copii și tineri și ca ei să-L întâlnească personal pe Isus – Mântuitorul!
 • Pocăință de AVORTURI, de sângele nevinovat vărsat în România, avorturi comise chiar de cei ce se numesc creștini.
 • Copiii din școli – pentru protecția și creșterea lor la adăpostul Pentru păstrarea credinței creștine în educația copiilor în școli.
 • Vindecarea și reîntregirea familiilor – a celor afectate de sărăcie, violență, de plecarea unuia dintre soți la muncă, vindecarea relațiilor dintre cei doi soți, dintre copii și părinți.
 • Pocăință pentru rata mare a divorțurilor. Să ne rugăm pentru stoparea DIVORȚURILOR, pentru cauzele care duc la divorț (sărăcie, violență, alcool, imoralitate, etc.).
 • Pocăință pentru rata mare a concubinajelor în România – când foarte mulți aleg să trăiască „fără obligații” și nu știu că intră sub blestem – blestem care se extinde și asupra copiilor rezultați din astfel de relații. Să ne pocăim de acest flagel și să ne rugăm pentru trezirea acestor oameni.

Săptămâna 3: 12-18 martie – Biserica locală și Biserica Domnului din România

Pocăință pentru :

 • lipsa dragostei agape!
 • lipsa de pasiune în biserici;  lipsa rugăciunii; limitarea lucrării Duhului Sfânt prin programe stricte;
 • dezbinări; religiozitate; idolatrie (doctrine, obiceiuri mai presus de Domnul);
 • vânzarea fraților – denunțuri (în comunism și nu numai);
 • trădări – lipsă de loialitate;
 • rebeliune; mândrie; nesocotirea principiilor de autoritate spirituală în biserici;
 • fățărnicie, lipsă de sinceritate, răceală, egoism;
 • imoralitate;

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/8315-27-februarie-7-aprilie-2018-40-zile-de-pocainta-post-si-rugaciune-pentru-romania#ixzz57d4fAzd3
Follow us: @alfaomegatv on Twitter | alfaomegatv on Facebook

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

Lasă un răspuns

Back to top button
%d blogeri au apreciat: