ANUNTURI

Motivele de rugaciune ale lunii aprilie 2017 – pentru Romania

Rugăciune pentru România – în FIECARE zi de VINERI să ne unim în POST și RUGĂCIUNE pentru România.
Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Ps. 91 pentru țară.
• Domnul a început să scuture România într-un mod diferit de așteptările creștinilor
• În FEBRUARIE – Scuturare raportată la CORUPȚIA din țară. Un strigăt după dreptate, adevăr, onestitate – VALORI CREȘTINE- DAR FĂRĂ SĂ-L RECUNOASCĂ pe Cel ce face dreptate și este Adevărul. Și totuși aceasta este o lucrare a Duhului Sfânt. Să ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA INIMILOR ROMÂNILOR SPRE DUMNEZEU – ÎN ACEASTĂ VREME A CERCETĂRII!
• În MARTIE – luna scuturărilor relativ la DREPTUL LA VIAȚĂ ȘI DEFINIREA FAMILIEI. Să ne rugăm ca BISERICA să stea în veghere și în UNITATE (dincolo de păreri politice, dincolo de confesiuni) – pentru a lupta uniți în lucrurile în care suntem de acord – FAMILIA. S-a văzut corupția din BISERICILE Domnului – să ne rugăm pentru curățire, pentru INTEGRITATEA slujutorilor.
• 25 martie a fost o AVERTIZARE a tuturor cetățenilor despre realitatea și consecințele avortului – Judecățile Domnului vor fi mai accelerate peste cei ce vor continua să comită avort! Să ne rugăm pentru conștientizarea românilor care plănuiesc să comită avort în viitor și să-l nu mai facă.
• Scuturările acestea scot la lumină ce este în inimile poporului și ale conducătorilor. Să ne rugăm pentru ca aceste tensiuni să fie sub puterea Domnului, să fie spre binele României prin rezolvarea cu dreptate și în pace a diferențelor, pentru curățirea de nedreptate, de corupție a societății. Să ne rugăm împotriva încercărilor de a face România vulnerabilă.
• În luna celebrării Sărbătorii Învierii Domnului nostru Isus Hristos, să ne rugăm pentru mântuirea națiunii române. Să cerem un duh de revelație a Fiului lui Dumnezeu, să penetreze inimile românilor, ca oamenii să fie eliberați de spiritul religios și să ajungă să-L cunoască pe Isus Hristos ca Mântuitor și Domn personal. Să ne rugăm ca România să se îndrepte spre Isus – spre Viață și Lumină și să iasă din moarte și întuneric, ca Lumina Vieții – Isus Hristos prin Duhul Sfânt – să pătrundă în fiecare inimă din România cu speranță, bucurie, pace.
• Restaurarea identității noastre de români, trezirea conștiinței naționale, un patriotism autentic și curaj civic. Să cerem restaurarea valorilor puse de Dumnezeu în români: dragostea de Dumnezeu, dragostea de țară, unitatea și solidaritatea românilor, bunătatea, compasiunea, bucuria, blândețea, familia ca valoare, dragostea pentru copii, creativitatea, ingeniozitatea, înțelepciunea și priceperea dumnezeiască, hărnicia, ospitalitatea, dragostea față de natură și față de frumos, bucuria cântecului și a artei. Să ne rugăm pentru restituirea integrității, a onestității, a sentimentului unității naționale, pentru restituirea onoarei, a valorilor morale într-un popor creștin. Să ne rugăm pentru generația tânără, care să-și găsească identitatea și destinul în Hristos și care să iubească România.
• Să ne rugăm pentru risipirea norului de frică, depresie și apăsare de peste România! Să ne rugăm ca orice armă făurită de cel rău împotriva țării noastre să fie nimicită (Is. 54:17).
Să proclamăm: Isus Hristos este Domn și Stăpân peste România și România este închinată Domnului.
• PACEA României – să mulțumim Domnului pentru acest DAR URIAȘ și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecția țării de război, pentru protectie față de destabilizări interne, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri informatice, economice, intoxicări prin media. Să ne rugăm ca Domnul să trimită îngerii Lui la granițele României. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie spre binele țării. PERICOLELE SE ÎNMULȚESC ÎN JURUL ȚĂRII – SĂ NU OBOSIM RUGÂNDU-NE!
• Continuăm rugăciunea: pentru pace și stabilitate sociala în România, pentru păstrarea libertăților democratice în România, libertate de vorbire, de exprimare, de întrunire, de credință, pentru exprimări pașnice ale diferențelor de opinie, pentru protecția țării și a populației de acțiuni de forță, de violențe, de manipulări, de intimidări, pentru înțelepciune si frică de Domnul pentru autoritățile statului, pentru pentru oprirea oricăror acțiuni, decizii, decrete, care pot afecta negativ prezentul și viitorul României, pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere în România, pentru respect instituțional și conlucrare corectă între instituțiile statului, pentru soluții pașnice și înțelepte în rezolvarea situațiilor de tensiune din țară, pentru respectarea principiilor de adevăr, dreptate și integritate la nivelul instituțiilor statului și a persoanelor implicate în aceste instituții.

Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:
• Chemare la sfințire. (Ap. 22:11) – LUNA CELEBRĂRII PAȘTELUI – vreme de cercetare profundă a CREȘTINILOR! Să ne rugăm pentru pocăință reală, ca Biserica Domnului din țara noastră să se abată de la căile rele (2 Cr. 7:14) – FĂRĂ compromisuri. Să ne rugăm pentru REVELAȚIA STĂRII NOASTRE CA BISERICĂ, pentru TREZIREA CREȘTINILOR.
• Revelația identității de copii ai lui Dumnezeu, a chemării și a responsabilităților pe care le avem.
• Să ne rugăm pentru sfințirea inimilor, a vorbirii, a ochilor, a gândurilor creștinilor, pentru sfințirea relațiilor, a familiilor, a caselor noastre, pentru sfințirea interacțiunii noastre cu societatea, cu autoritățile statului (fără compromisuri, fără mită, înșelăciune). Să ne rugăm pentru sfințirea finanțelor noastre – câștiguri curate, cheltuieli chibzuite, fără bani negri!
• Integritate, credincioșie (loialitate) în familii, în relațiile din biserici, între creștini. Să ne rugăm pentru revelația structurilor de autoritate așezate de Dumnezeu în familii și în Biserica Sa. Să ne rugăm împotriva rebeliunii, mândriei, a manipulării, controlului, pentru FRICĂ de Domnul – frica de a mai păcătui.
• UNITATE – unitate în familii, în biserici, între biserici, pentru restaurarea unității, a comunicării și a conlucrării între generații – cheie a trezirii din România! (Mal. 4:6)
• Vigilență la starea noastră. (Luca:21:34-36). Să ne rugăm împotriva oricăror forme de amăgire, de orbire, de robie care afectează pe creștini – robia fricii, a materialismului, a iubirii de bani, a necredinței, a dependențelor. Să ne rugăm pentru eliberarea lor. Să ne rugăm pentru prinșii de război. Să ne rugăm pentru întărirea credinței în Domnul!
• Viață de rugăciune și post, întoarcere la dragostea dintâi, la foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu
• Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din România. Să ne rugăm pentru inimi deschise, minți transformate care primesc lucrarea Duhului Sfânt: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, în viața fiecărui creștin! Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului,(Efes.1:17-21; Efes. 3:16-21). Să ne rugăm pentru restaurarea darurilor Duhului Sfânt în viața poporului Domnului.
• REFORMA- Anul acesta se celebrează 500 de ani de la reforma protestantă – Reformă în Biserica din România – ieșire din tipare vechi, din structuri religioase. Să ne rugăm pentru pregătirea Bisericii pentru seceriș: capacitatea de a primi oameni și de a le sluji în dragostea lui Hristos; puterea pentru fiecare creștin de a fi un ambasador al lui Hristos oriunde trăiește sau merge; integritate creștină – trăire în acord cu Scriptura în viața cotidiană. Rugăciune pentru noi – ca popor al Domnului este pentru transformare personală, pentru înnoirea minții noastre (Rom. 12:2) și schimbarea inimilor noastre.
Vezi lista completa: http://alfaomega.tv/stiri/romania-pul…
http://prayernet.ro/rugaciune

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

Lasă un răspuns

Back to top button
%d blogeri au apreciat: