ANUNTURI

Tema și motivele de rugăciune pentru luna iulie

BIBLIABiserica în vacanță

Ce se poate spune despre vacanța Bisericii? Există vacanță pentru Biserică?

Este acceptabilă idea de Biserică în vacanță? Se poate închide temporar o Biserică din lipsa de ”combatanți”? Biblia vorbește foarte clar despre vacanță, fără să folosească însă această expresie modernă. Subiectul impune abordarea distinctă a două aspecte și anume:

–          activitatea Bisericii

–          viața Bisericii

Activitatea Bisericii

Dumnezeu, încă de la început, de la creatie vorbește despre SABAT. Sensul cuvântului în limba ebraică este de „a se odihni, a face pauza de la efort” și este folosit atât direct, cât și figurativ. Dumnezeu Însuși S-a odihnit în a șaptea zi, după ce a muncit șase zile (Genesa 2:2-3; Exod 20:11). Omului i s-a stabilit o zi de odihnă după șase zile de lucru (Exod 16:30; Exod 34:21; Deut 5:14). Pământul era lucrat 6 ani și al 7-lea era lăsat liber (Levitic. 23:10; 25:3).

Omul (ajuns rob) slujea 6 ani și al 7-lea era eliberat (Deuteoronom 15:12,18). Domnul Isus a declarat că: „Sabatul este pentru om” (Marcu 2:27). Nu vorbim aici despre ținerea sau respectarea unei zile, ci de întregul concept despre ODIHNĂ. Sabatul de o zi, de un an, de o vreme, înseamnă „odihnă”. Mai mult, Eclesiastul vorbește despre vremi, pentru anumite activități (Eclesiastul 3:1).

Insă și noaptea a fost creată / lăsată pentru odihna după munca de peste zi. Și mai mult, Pavel introduce opționalul în viața și în special în activitatea credinciosului (Col 2:16; Rom 14:5-8), adică libertatea de a ține sau a face o anume activitate. Toate cele de mai sus se referă la acțiuni sau activități.

Viața Bisericii

Altfel stau lucrurile din punct de vedere spiritual. Cartea Evrei ne introduce într-o altfel de odihnă, una permanentă (Evrei 4:1-11). Când avem de a face cu lucrurile spirituale, despre viața credinciosului și a Bisericii, Scriptura vorbește despre o continuitate / permanent, fără echivoc: „ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii, și în rugăciuni (Fapte 2:42; 1 Tesaloniceni 3).

– învățătura permanentă (Fapte 5:42; Fapte 17:11,17; Fapte19:9; Fapte 20:31)

– rugăciunea neîncetată (Romani 1:9; Coloseni 1:3; 1Tesaloniceni 5:17)

– mulțumire fără încetare (1Tesaloniceni 2:13)

– crucea purtată în fiecare zi (Luca 9:23)

– slujire continuă – cine pune mâna pe plug (Luca 9:62)

– părtășia permanentă (Fapte 2:46; 2 Corinteni 11:28; Evrei:3:13)

– veghere (1 Petru 5:8).

 

 

CONCLUZIE

Biserica poate să finalizeze un studiu tematic, sau o abordare sistematică a unei cărti, sau un studiu pe grupe mici, dar niciodată nu poate înceta învățătura (predicarea, citirea, memorarea) din Cuvânt.

Biserica poate să își reorganizeze un program de rugăciune sau să stabilească alte ore pentru întâlniri de rugăciune, dar niciodată nu poate înceta viața de rugăciune personală sau în grup. Biserica poate să își întrerupă pentru o vreme lucrarea de cor, sau din diferite motive orchestra să nu mai slujească, dar niciodată nu poate înceta să aducă laude la adresa lui Dumnezeu.

Biserica poate ca, din diferite motive să nu mai aibă un locaș de închinare, dar părtășia frățească nu va înceta niciodată și comemorarea Domnului Isus nu va înceta să fie amintită prin pâine si vin. Biserica poate să își reorganizeze campaniile sau programele de evanghelizare, dar niciodată mărturia lui Hristos nu poate înceta. Lista poate continua.

Așadarputem spune:

–          vacanță de la activităti ale Bisericii?  DA, uneori este chiar nevoie

–          vacanță de la viața Bisericii?              NU, niciodată.

 

Dan Iosub

București

      

 

 

 

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

Lasă un răspuns

Check Also
Close
Back to top button
%d blogeri au apreciat: