EDITORIALE

NAŞTEREA DIN NOU ŞI EVIDENŢELE EI

Sfânta Scriptură prezintă cu seriozitate starea de păcat a omului şi subliniază faptul că singura modalitate de ieşire din această condiţie este trecerea printr-o transformare spirituală, ce are menirea de a-l elibera pe om din această închisoare a naturii sale păcătoase şi să-l aducă la o viaţă nouă pregătită pentru el de Dumnezeu însuşi. Această transformare poartă în teologie numele de “naştere din nou”.

Această naştere din nou este condiţia sine qua non a intrării în Împărăţia lui Dumnezeu pentru orice om. Domnul Isus Cristos însuşi a arătat acest lucru în discuţia sa cu Nicodim, zicând: “dacă un om nu se naşte  din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu”. În acelaşi pasaj al Evangheliei după Ioan, Domnul spune marelui învăţat al lui Israel “dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”.

Ceea ce ne propunem să arătăm în acest articol este faptul ca această realitate spirituală a naşterii din nou aduce după sine câteva evidenţe ce au menirea de a demonstra existenţa ei în realitate.

Dacă acest concept al naşterii din nou este prezentat în termeni concreţi pentru prima dată de către apostolul Ioan în evanghelia sa, iată că în prima sa epistolă, acelaşi apostol scrie celor “născuţi din Dumnezeu” arătând care sunt transformările evidente ale naşterii din nou şi cum poate fi recunoscută naşterea din nou în viaţa unui om.

Oricine crede că Isus este Cristosul este născut din Dumnezeu.

1 Ioan 5:1 Viaţa celui născut din nou este o viaţă de credinţă, dar nu o credinţă teoretică ci o credinţă care-l motivează în mod practic pe credincios să trăiască o viaţă diferită. Credinţa pe care o prezintă Ioan ca semn al naşterii din nou nu este doar o credinţă intelectuală, nici numai o credinţă sentimentală, ci este o credinţă activă care transformă pe deplin viaţa credinciosului.

Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte 1 Ioan 3: 9 Omul născut din Dumnezeu trăieşte eliberat de păcat. Sigur că apostolul Ioan nu sugerează nicidecum faptul că omul, odată născut din nou nu ar mai făptui niciodată vreun păcat. Nu, mai ales că tot acelaşi apostol recunoaşte posibilitatea ca cel credincios să mai păcătuiască în 1 Ioan 2: 1. Ceea ce apostolul iubirii subliniază, este faptul că cel născut din nou nu mai trăieşte sub stăpânirea păcatului şi păcatul nu poate pătrunde în viaţa lui decât în mod accidental. Dacă ar fi să ilustrăm acest adevăr al diferenţei dintre cel nenăscut din nou si cel născut din nou este ca şi cum porcul căzut într-o baltă cu noroi îşi găseşte plăcere acolo, în timp ce un porumbel căzut caută să iasă îndată afară şi caută să se curăţească.

Oricine trăieşte în neprihănire este născut din Dumnezeu. 1 Ioan 2: 29  Viaţa celui născut din nou nu înseamnă numai evitarea păcatului, ci şi trăirea în neprihănire. Cu alte cuvinte credinciosul se sileşte în fiecare zi să facă ceea ce îi place lui Dumnezeu, să trăiască şi el cum a trăit Isus. Faptele neprihănirii îl vor recomanda de la distanţă pe cel născut din nou.

Oricine iubeşte este născut din Dumnezeu 1 Ioan 4:7 Viaţa cea nouă, căpătată prin naşterea din nou este o viaţă de dragoste. Credinciosul care a trecut prin această experienţă trăieşte o viaţă plină de iubire pentru Dumnezeu. Şi pentru că Domnul a spus că adevărata dragoste faţă de Dumnezeu stă în împlinirea poruncilor lui, omul născut din nou va dovedi cu prisosinţă ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu. Tocmai de aceea după naşterea din nou cel credincios se dovedeşte ascultător de porunca lui Dumnezeu referitoare la botezul în apă. Pe lângă dragostea faţă de Dumnezeu, credinciosul demonstrează dragoste faţă de fraţi şi dragoste faţă de cei ce se pierd în păcat.

Oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea 1 Ioan 5: 4  Viaţa celui ce este regenerat prin naşterea din nou, este o viaţă de biruinţă. Dacă viaţa de dinainte, era o viaţă a eşecurilor, o viaţă în care eforturile personale se dovedeau a fi fără mare folos, viaţa cea nouă este viaţa biruinţei asupra păcatului, asupra firii pământeşti, asupra lumii şi asupra Diavolului.

Iată că naşterea din nou nu este doar un concept teoretic, ci ea este o realitate care poate fi verificată. Milioanele de oameni care au experimentat această naştere din nou sunt dovezi vii ale faptului că Dumnezeu lucrează şi astăzi pe pământ ca să pregătească oameni pentru cer. 

de : Nelu Filip

ADMIN

Nu va ingrijoarti,dar,de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei necazul ei

Related Articles

Lasă un răspuns

Back to top button
%d blogeri au apreciat: