Reclame
ULTIMELE STIRI

Articole: Samuel Muntean

Spiritul lui Diotref vs Spiritul lui Isus

Spiritul lui Diotref din care derivă acel comportament laodiceean, ce transpare acum învremurile din urmă în sânul bisericii- de autonomie (Apoc.3:17) şi de supraevaluare a aportului uman în slujirea lui Dumnezeu în dauna celui divin- este evidenţiat prin pătrunderea învăţăturii nicolaite (Apoc.2:6,15) în mentalitatea unor membri ai adunărilor locale. Nicolaitul (în traducere din limba greacă înseamnă „biruitor al poporului”) este omul căruia îi place să fie mai mare, [..Citeste mai mult..]

19 august 2012

Oglinda

Sfintele scripturi consemnează că „înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ţinut în seama câtă vreme nu este o lege”. (Rom.5:13). Prin intermediul Cuvântului „care judecă simţirile și gândurile inimii”, sursa faptelor rele (Marc.7:21-23), Dumnezeu il conștientizează pe om de starea lui păcătoasă, și îl condamnă la moarte „ plata păcatului.” (Rom.6:23). Insa „ Dumnezeu nu doreste moartea păcătosului” (Ezech.33.11), ci „voieşte ca [..Citeste mai mult..]

24 iulie 2012

Teama de Dumnezeu

  Prin înfruptarea din pomul interzis, celor dintâi oameni li s-au deschis ochii şi inima prin cunoaşterea binelui şi răului. (Gen.4:36). Însă ceea ce pentru Adam şi Eva a părut a fi o oportunitate-accederea la înţelepciune în detrimentul ignorării interdicţiei Creatorului-pentru Dumnezeu, actul de indisciplină a constituit prilejul de a le revela şi releva ariditatea inimii evidenţiată prin absenţa temerii, a respectului şi a recunoştinţei cuvenite Creatorului. [..Citeste mai mult..]

4 ianuarie 2012

Paralela om-umanitate

Evoluţia spirituală a umanităţii, de la crearea lui Adam şi până la apariţia pe scenă a omului născut din nou, regenerat, se poate raporta la viaţa omului perceput ca entitate, de când este conceput în pântecele mamei lui şi până la maturizare. Grădina Edenului, în care primul om a fost zămislit din ţărâna pământului (Genesa 2:7,8), prefigurează pântecele matern ca „un loc tainic” în care fătul este„ţesut în chip ciudat ca în [..Citeste mai mult..]

9 august 2011

Constiinta

Aspiraţia sufletului uman de a escalada condiţia de creatură,  considerată nefavorabilă, nesatisfăcătoare pentru el (Genesa 3:5,6), s-a materializat în urma unui lung şi anevoios proces derulat în conştiinţa omului, declanşat în ziua în care Adam şi Eva au mâncat din pomul cunoaşterii binelui şi răului şi finalizat, concretizat în ziua Cincizecimii, de când Duhul Sfânt „adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu” Romani 8:16) [..Citeste mai mult..]

29 aprilie 2011

Evolutia spirituala

Spre deosebire de făptura desăvârşită prin creaţie, precum a fost Lucifer, dar care a ajuns, abuzând de liberul său arbitru, victima propriei frumuseţi eşuând tragic, Dumnezeu, în viziunea Sa, l-a conceput pe om după chipul şi asemănarea Sa, de o maturitate spirituală care să sfideze legea egoismului. Dacă lui Lucifer actul său rebel (Isaia 14:13,14) i-a marcat brusc, iremediabil destinul, transformându-i menirea de slujitor devotat în aceea de „emancipat”, pentru om, [..Citeste mai mult..]

28 februarie 2011

Lumina

Lumea în care trăim este un labirint cu numeroase căi întortocheate,încâlcite,în care omenirea rătăceşte în întuneric,căutând asiduu calea de ieşire la lumină,la viaţă.Orice suflet născut pe pământ intră în acest labirint,începându-şi aventura de explorare,în tentativa de a evada,fiecare după înţelepciunea lui,din împărăţia întunericului.Toţi rătăcesc ca nişte oi pierdute,fiecare îşi vede de drumul [..Citeste mai mult..]

26 ianuarie 2011

Planul lui Dumnezeu cu lumea

O lectură superficială a textului din Cartea Geneza(1:3)produce impresia falsă că, împreună cu toare lucrările foarte bune create de Dumnezeu,şi inima omului ar fi fost la fel.(Gen.6:7)..Întradevăr,anatomic,omul a fost făcut desăvârşit,dar sufleteşte,spiritual,se afla încă în stare imatură.Prin însăşi constituţia sa ,omul a fost atras firesc de elementele din care a fost zămislit,aspirând la independenţă faţă de Creator prin satisfacerea propriilor pofte în dauna [..Citeste mai mult..]

14 ianuarie 2011

Planul lui Dumnezeu cu Satan

Am arãtat în articolul precedent cã atunci când prima pereche umanã a decis sã nutreascã o dorintã de independentã fatã de Creator, au pãtruns în lume pãcatul si moartea, precum si cunostinta binelui si rãului, prin intermediul cãrora, omul are posibilitatea sã cunoascã dragostea lui Dumnezeu (Romani 5 : 8; 1 Ioan 3 : 16; 4 : 9, 10),  în vederea înfierii (1 Ioan3 : 1), si apoi ca naturã a lor.( 1 Ioan 4:7). Ipotetic, dacã n-ar fi fost plantat pomul cunostintei binelui si [..Citeste mai mult..]

3 ianuarie 2011

Planul lui Dumnezeu

Prin rândurile scrise mai jos nu doresc a se isca o polemică „căci robul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe,  ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi” (2 Tim. 2:24) „lucruri pe care ochiul nu le-a vazut şi urechea nu le-a auzit” (1 Cor. 1:9), dar pe care Dumnezeu„ni le-a descoperit descoperit prin Duhul Său căci Duhul cerceteazătotul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Cor. 2:10). În pofida afirmaţiilor ale mai multor comentatori ai [..Citeste mai mult..]

15 noiembrie 2010

Dragoste altruista

Caracteristica in vremurile din urma, in plan emotional, este raceala din relatiile interumane, care se rasfrange si in plan spiritual. (1Ioan4:20). Degradarea pe termometrul drgostei a inceput inca din Biserica primara (Apoc.2:4), va continua pana la sfarsit si ete cauzata de abundenta pacatului in viata oamenilor religiosi (Mat.24:12),neiubitori de bine ci de sine, lipsiti de dragoste fireasca, iubitori mai mult de bani si de placeri decat de Dumnezeu, avand doar o forma de evlavie [..Citeste mai mult..]

1 noiembrie 2010

Miscarea de inertie

Dacă pentru primii oameni credibilitatea mesajelor recepţionate de mintea lor a fost condiţionată de stimuli interni (simţăminte, dorinţe), independent de originea lor, tot aşa se întâmplă şi cu urmaşii lor. (Gen.3:1-6). Prin corupere, au intrat in sfera de influenţa a lui Satan, care este lumea, unde omenirea aleargă debusolata ca intr-o arenă cu două piste, in cerc vicios, urmărind obţinerea fericirii prin propriile resurse, prin satisfacerea poftelor trupului şi a [..Citeste mai mult..]

11 octombrie 2010