ULTIMELE STIRI

Articole: Iosif Anca

Iosif Anca – Ești mântuit?

Mă adresez direct ţie, copil sau adolsecent, evident nebotezat; Eşti mântuit? Dacă DA, te rog verfică-te după cele ce urmează. Dacă NU, pune-ţi întrebarea înţeleaptă aşa cum şi-a pus-o comandandul penitenciarului din Filipi în faţa lui Pavel şi Sila: „ce trebuie să fac să fiu mântuit?” (Fapte 16:30) şi ascultă-mă. Ce este mântuirea? Mântuirea înseamnă salvare. Imaginaţi-vă dar un vapor mare, ca Titanicul, pe care vă deplasaţi împreună cu cunoscuţii [..Citeste mai mult..]

15 august 2015

Pentru sănătatea ta !

„Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne” (Proverbe 23:20) A fi printre cei ce consumă băuturi alcoolice şi/sau se alimentează în exces, de regulă, presupune participarea la sărbătorile şi serbările lumii acesteia, ceea ce implică cu siguranţă şi alte păcate mai grave. Dar aceste stări pot fi o ispită şi chiar o practică la mesele „de dragoste” ale părtăşiei frăţeşti sau la nivelul familiei şi al rudelor. Aşadar, [..Citeste mai mult..]

28 iulie 2013

Un bumerang spiritual

„Cine rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moştenesc fericirea” (Proverbe 28:10). În plan spiritual, oamenii au nevoie de orientare, iar lumina şi indicatoarele vizibile sau acustice au rolul direcţionării pe „calea cea bună”. Însă nu toate fiinţele din jurul nostru sunt bine intenţionate, unii chiar îşi propun să-i inducă în eroare pe semenii lor, să-i ducă pe „calea cea rea”. În [..Citeste mai mult..]

21 iulie 2013

Nevoia de prieteni

„Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate.” Proverbe 17:17 Înţeleptul recomandă să fii un om de pace cu toţi, chiar dacă îndeamnă să te fereşti de oamenii răi şi apreciază că nu este indicat să ai mulţi prieteni (Proverbe 18:24). Oare de ce limitează numărul colaboratorilor? Probabil pentru că nu te poţi concentra şi nu-ţi ajunge vremea pentru a investi timpul şi prea multă energie în acest tip de relaţii, dezavantajând altele [..Citeste mai mult..]

15 iulie 2013

„În Numele Domnului”

Am auzit diferite întâmplări despre reacţia sinceră a unor copii referitoare la colectarea fondurilor băneşti în Casa Domnului. Iată două dintre ele: În timp ce aştepta coşul de la colectă cu banii pregătiţi de acasă, o fetiţă a sesizat pe o doamnă foarte elegantă ce a luat doar o monedă mică dintr-un portmoneu plin cu bani. Atunci s-a apropiat de ea, i-a întins banii ce-i avea în mână şi a zis: „Puneţi dumneavoastră în coş banii aceştia, căci este ruşine [..Citeste mai mult..]

14 octombrie 2012

„Angajăm mame!”

Informaţia este reală, naturală şi mereu actuală şi parvine din partea lui Dumnezeu, prin agenţia lui – Biblia: „Dumnezeu i-a binecuvântat şi … le-a zis: «Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l” (Genesa 1:28); „Luaţi-vă neveste, şi faceţi fii şi fiice; însuraţi-vă fiii, şi măritaţi-vă fetele, să facă fii şi fiice, ca să vă înmulţiţi acolo unde sunteţi şi să nu vă împuţinaţi” (Ieremia 29:6); „Vreau, deci, ca [..Citeste mai mult..]

7 septembrie 2012

„Biruitorii fiarei”

În ultima vreme, se face referire la slujitorii care, din diverse motive şi „slăbiciuni”, au colaborat cu Securitatea. Noi nu ne-am propus să ne constituim nici în acuzatori, nici în apărători, ci vrem să folosim ocazia analizei trecutului, pentru a ne corecta prezentul şi pentru a nu ne fi afectat viitorul. Se poate afirma că lucrarea ateismului şi a comunismului a fost un „corn” sau un „cap” al fiarei „cu zece coarne şi şapte capete” (Apocalipsa 13:1), însă [..Citeste mai mult..]

1 septembrie 2012

„Trezeşte-te, trezeşte-te şi zi o cântare!”

Acest vers aparţine cântării Deborei, profetesa judecătoare din Israel, compusă după eliberarea poporului din robia spirituală a canaaniţilor şi jugul lui Iabin, împăratul Canaanului. Oare până atunci nu mai cântaseră evreii? Cu siguranţă că au mai cântat, dar cântările erau sub influenţa stării lor spirituale. Era o mare nevoie de cântări inspirate prin Duhul Domnului. Compozitorii şi cântăreţii dedicaţi erau profeţi: Moise şi Maria (Exod 15); [..Citeste mai mult..]

5 august 2012

Mai bine !

„Mai bine puţin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strâmbătate” (Proverbe 16:8) Acest proverb surprinde domeniul afacerilor, în special cel al problemelor materiale, şi evidenţiază două aspecte ce se află intr-o relaţie de determinare reciprocă. Este uşor de înţeles că în condiţii de dreptate, legalitate, cinste se acumulează, în general, (sunt şi excepţii) mai puţine lucruri materiale, mai puţini bani, iar cu strâmbătate se pot aduna venituri mai mari. Fie în [..Citeste mai mult..]

3 august 2012

„Şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge”

Dragi copii şi adolescenţi, există o „poruncă însoţită de o făgăduinţă «ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ»” (Efeseni 6:2-3). Porunca ascultării de părinţi este legată de împliniri şi o viaţă lungă, pe de-o parte, prin respectul şi grija faţă de părinţii ce v-au născut şi crescut, iar pe de altă parte prin ascultarea sfaturilor părinteşti care vă vor feri de comiterea diverselor păcate cu care Diavolul şi lumea vă vor [..Citeste mai mult..]

1 august 2012

Cine este prins și cine scapă?

„În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc” (Proverbe 12:13). „Gura nebunului îi aduce pieirea şi buzele îi sunt o cursă pentru suflet” (Proverbe 18:7). Este cunoscut faptul că păcatul este o urmare a ispitei, iar „păcătuirea cu buzele” este foarte frecventă, pentru că este foarte uşor să greşeşti în vorbire. „Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot [..Citeste mai mult..]

29 iulie 2012

Cum poți dobândi fericirea?

„Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găseşte fericirea şi cine se încrede în Domnul este fericit” (Proverbe 16:20). Fiinţa umană este creată în aşa fel încât concomitent poate desfăşura o activitate exterioară cu trupul: să se deplaseze cu picioarele, să lucreze sau să scrie cu mâinile, să vorbească sau să mănânce cu gura, să vadă cu ochii, … şi una interioară, cu mintea – duhul. Cele două activităţi se pot suprapune. Astfel se poate gândi le ceea ce [..Citeste mai mult..]

27 iulie 2012

Între PLĂCERE şi DURERE

Treceţi pe două liste, sau cel puţin gândiţi-vă, mai întâi, care vă sunt cele mai mari plăceri şi respectiv, de ce dureri aţi avut parte până acum în viaţă. Poate unii vă gândiţi, când e vorba de plăceri, la anumite mâncări, alţii la diverse jocuri şi de ce nu, la a cânta sau a vă ruga, iar ca dureri, poate vă amintiţi de o măsea ce v-a fost extrasă, după nopţi nedormite, de un accident sau poate de o bătaie „bună” ce aţi primit-o de la părinţi. Cu [..Citeste mai mult..]

25 iulie 2012

Iosif Anca: Ești mântuit?

Mă adresez direct ţie, copil sau adolsecent, evident nebotezat; Eşti mântuit? Dacă DA, te rog verfică-te după cele ce urmează. Dacă NU, pune-ţi întrebarea înţeleaptă aşa cum şi-a pus-o comandandul penitenciarului din Filipi în faţa lui Pavel şi Sila: „ce trebuie să fac să fiu mântuit?” (Fapte 16:30) şi ascultă-mă. Ce este mântuirea? Mântuirea înseamnă salvare. Imaginaţi-vă dar un vapor mare, ca Titanicul, pe care vă deplasaţi împreună cu cunoscuţii [..Citeste mai mult..]

23 iulie 2012

Alege-ți Dumnezeul !

 „ … Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis: «Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!»” (I Împăraţi 18:21).  Orice om cu raţiune este conştient că mijloacele media sunt o putere care concurează cu succes chiar conducerea unei naţiuni. De asemenea, din antichitate s-a ştiut că muzica deţine supremaţia în manipularea oamenilor, iar Napoleon Bonaparte [..Citeste mai mult..]

20 iulie 2012

Staţia de salvare

Mântuitorul şi Domnul nostru a spus o pildă prin care a vrut să-şi înveţe ucenicii să lucreze cu toată puterea şi pasiunea în viaţa aceasta, potrivit cu chemarea fiecăruia şi le-a făgăduit că vor fi răsplătiţi din plin în Împărăţia lui Dumnezeu. Din pilda talanţilor, rezultă că unii au înţeles ce au de făcut şi va fi ferice de ei, dar unul (oricum problema mântuirii şi a răsplătirii este individuală), a fost inactiv, fapt pentru care a fost dat afară, în [..Citeste mai mult..]

16 iulie 2012

Destăinuiri şi avertizări

Mi-am amintit de stră-străbunicii mei, care aveau o gospodărie foarte frumoasă şi trăiau amândoi fericiţi, dar, într-o zi, cineva le-a propus o afacere ce părea foarte avantajoasă pentru ei. Au acceptat, dar s-au înşelat şi la scurt timp au pierdut tot ce aveau şi au rămas pe drumuri. Cu vremea, muncind din greu şi-au făcut o căsuţă şi au avut doi copii, dar într-o zi acel cineva s-a dus la unul dintre copiii lor şi l-a ponegrit pe fratele lui, acuzându-l că [..Citeste mai mult..]

8 iulie 2012